NyheterForskning

Patrik Ernfors får ERC-anslag

Publicerat 2014-11-04 09:15. Uppdaterat 2015-03-19 15:25This page in English

Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, är en av de 50 forskare som tilldelas "Proof-of-Concept"-anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC).

Anslagen, på upp till 150 000 euro vardera, kan användas av forskarna för att undersöka  marknadspotentialen i sina forskningsprojekt. Stödet kan sökas av forskare som redan har anslag från ERC.

Patrik Ernfors projekt handlar om en ny sorts behandling av cancerformen glioblastom. Med konventionell behandling är den genomsnittliga överlevnaden i sjukdomen endast 15 månader.

AnslagFinansiering