Om tidskriften Medicinsk Vetenskap

This page in English

Omslag Medicinsk Vetenskap nr 1 2018Medicinsk Vetenskap är Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning. I Medicinsk Vetenskap kan du läsa om de allra senaste forskningsrönen inom medicin och hälsa - och möta forskarna bakom fynden. Här finns också boktips, fördjupande artiklar, läsarfrågor och mycket mer.

Syftet med Medicinsk Vetenskap är att presentera universitetets aktuella forskning och visa på dess betydelse i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Tidningen kommer ut fyra gånger om året och målgruppen är den medicinskt intresserade allmänheten.

Större delen av läsekretsen nås via prenumerationer men det säljs också lösnummer i ett 60-tal välsorterade Pressbyråer över hela landet. Anställda, studenter och alumner vid KI får tidningen gratis. Upplagan är 26 400. I Arkivet presenteras innehållet i tidigare nummer.

Senaste numret av Medicinsk Vetenskap

Nr 1 2018

Nyfiken på tillit

Är du pigg, glad och snygg? Då kommer du att ha lättare att skapa förtroende hos dina medmänniskor. Det hänger delvis ihop med de fördomar om andra människor som vi utvecklat för att kunna göra snabba bedömningar. Forskning visar att en del har lättare att lägga sina förutfattade meningar åt sidan än andra, något som också är viktigt i sociala situationer. Nu vill forskarna ta reda på om det går att lära ut förmågan.

På djupet: Lungcancer

Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige. Det beror på att den ofta upptäcks alltför sent. Forskare vill rädda fler genom tidig upptäckt, skräddarsydda mediciner och minskad förekomst av riskfaktorer som rökning, asbest, radon och avgaser. 

Föräldrastöd kan ge hjälp

Familjer med barn som lider av svår trots och aggressivitet, kan bli hjälpta av föräldrastödsprogram, visar forskning. Tidiga insatser kan också minska risken för beteendeproblem senare i livet. Men alla föräldrar nås inte av programmen.

Läs också:

Professor Anca Catrina vill hitta ledgångsreumatism i tid

Tre forskare om stresshantering

Tidslinjen om spanska sjukan - 100 år sedan den bröt ut

Vad gör man på ett verklighetslabb?

Ögonblicket med Shervin Shahnavaz

Redaktion

Ansvarig utgivare, kommunikationsdirektör

Caroline Runéus

Telefon: 08-524 863 80
Mobil: 070-275 78 95
Enhet: Ledningskommunikation och press
E-post: caroline.runeus@ki.se

Chefredaktör Medicinsk Vetenskap, medicinjournalist

Cecilia Odlind

Telefon: 08-524 861 16
Enhet: Externa relationer och forskningskommunikation
E-post: Cecilia.Odlind@ki.se

Redaktör

Ola Danielsson

Telefon: 08-524 863 46
Enhet: Externa relationer och forskningskommunikation
E-post: ola.danielsson@ki.se

Prenumerera på Medicinsk Vetenskap

Du kan prenumerera på Medicinsk Vetenskap genom att fylla ut formuläret.

Klassuppsättning av Medicinsk Vetenskap

För lärare finns möjlighet att beställa klassuppsättningar av Medicinsk Vetenskap. 

Adressändring

Här kan du anmäla adressändring gällande din prenumeration på Medicinsk Vetenskap.

Betalande prenumerant: Skicka din gamla och din nya adress till: medicinskvetenskap@ki.se eller Medicinsk Vetenskap, Kommunikationsavdelningen, Karolinska Institutet, Berzelius väg 13, 17177 Stockholm.

Medlem i KI Alumni & Friends: Om du har din prenumeration på Medicinsk Vetenskap genom KI Alumni & Friends så adressändrar du själv i nätverket under My Alumni page. Vid frågor kontakta alumni@ki.se.

Student vid Karolinska Institutet: Inför varje utskick används ett nytt utdrag från LADOK som uppdateras en gång per vecka med de ändringar som skett i folkbokföringsuppgifterna hos Skatteverket. Vill du göra en tillfällig adressänding kan du själv göra det direkt i LADOK. Vid problem, kontakta Infopunkten.

Anställd vid Karolinska Institutet: Skicka din gamla och din nya adress vid Karolinska Institutet till: medicinskvetenskap@ki.se.

För annonsörer

Populärvetenskapligt magasin utgivet av Karolinska Institutet, 4 nr/år, TS-distributionsupplaga 26 400. Tidskriften distribueras förutom till alla KI:s studenter, anställda och alumner, även till till media, intresseorganisationer, politiker, andra högskolor, till cirka 1000 prenumeranter (bibliotek, gymnasieskolor, anställda i vården och intresserad allmänhet) samt säljs som lösnummer i drygt 60 välsorterade Pressbyråer över hela landet.

Annonspriser

Annonstyp Pris Format
1/1 omslag 4 36 000 kr 175x228 mm (utfallande 205x228 mm + 5 mm utfall)
1/1 omslag 2 och 3 34 000 kr 175x234 mm (utfallande 205x265 mm + 5 mm utfall)
1/1 sida 29 000 kr 175x234 mm (utfallande 205x265 mm + 5 mm utfall)
1/2 sida liggande 18 000 kr 175x115 mm
1/4 sida stående 11 000 kr 85x115 mm

Utgivningsplan 2018

Nummer Utgivningsvecka Dagar
1-2018 v. 8 21-23/2
2-2018 v. 21 23-25/5
3-2018 v. 38 19-21/9
4-2018 v. 49 5-7/12

Teknisk information

Arkoffset. 133-150 linjer/tum. Foton separeras i CMYK, upplösning 300 dpi i skala 1:1. Även tecknade bilder ska vara i CMYK, ej RGB, LAB eller PMS.

Material levereras som högupplöst pdf-fil. Gärna komprimerad i Stuffit eller Zipit. Om endast öppet dokument (Quark Xpress eller Indesign) kan levereras ska alla typsnitt, bilder och ev illustrationer bifogas (detta kan medföra extra debitering).

Annonser ska uppfylla Läkemedelsföreningens regler för läkemedelsinformation. Annonstext bör vara på svenska. Vi förebehåller oss rätten att avvisa annonser.

För frågor, kontakta Jan Nilsson på jan.medicinskvetenskap@telia.com. Maila annonsen till: cecilia.odlind@ki.se och jan.medicinskvetenskap@telia.com.

Försäljningsställen

Sök efter närmaste återförsäljare av Medicinsk Vetenskap.

Engelsk utgåva

Varje år ges även en engelskspråkig samlingsutgåva av förra årets bästa artiklar i Medicinsk Vetenskap ut, Medical Science.