Ole Petter Ottersen föreslås bli ny rektor för Karolinska Institutet

Publicerat 2017-02-20 14:09. Uppdaterat 2017-02-20 18:27This page in English

Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, beslutade idag att föreslå Ole Petter Ottersen, professor och rektor vid universitetet i Oslo, som ny rektor vid Karolinska Institutet. Förslaget går nu vidare till regeringen som slutligen utser ny rektor.

– Karolinska Institutet får en erfaren och kompetent permanent rektor med brett stöd i fakulteten, säger konsistoriets ordförande Mikael Odenberg.

Dagens beslut i konsistoriet var enhälligt. Idag är Ole Petter Ottersen rektor vid universitetet i Oslo. Han har haft flera ledande positioner vid universitetet, bland annat som forskningsdekan för den medicinska fakulteten. 

Nu går förslaget vidare till regeringen som slutligen utser ny rektor för KI.

Länkar

LedningRekrytering