Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsartiklar som publicerats på KI Nyheter.

English News Archive

Datum Nyheter Taggar
25 maj 2018 Hjärnceller bakom aggression kartlagda Neurobiologi, Neurovetenskap
25 maj 2018 ”Neo – ett fint exempel på demokrati” Institution
23 maj 2018 Medicinsk Vetenskap om hår
21 maj 2018 Nya ledtrådar om biologin bakom schizofreni Genetik, Psykossjukdomar
21 maj 2018 Järnkoll på bollhjärnor
21 maj 2018 Så kan vårdforskningen stärkas och utvecklas Samverkan, Vårdvetenskap
21 maj 2018 Ny sjukdomsmekanism vid KOL och kronisk slemhosta upptäckt Immunologi, Kroniska sjukdomar, Lungmedicin, Miljömedicin, Samverkan
18 maj 2018 Ny strategi för att bota kronisk hepatit B-infektion Hepatologi, Immunologi, Infektionsmedicin
16 maj 2018 Torsten Söderbergs medicinprofessur till Thomas Perlmann Anslag, Finansiering, Utmärkelse
08 maj 2018 Uppgifterna om HPV-vaccin i Indian Journal of Medical Ethics Kommentar
07 maj 2018 Historiskt när nya doktorer firades vid vårens promotionshögtid Ceremoni, Doktorand, Utmärkelse
04 maj 2018 Oväntad upptäckt ger ny modell för att studera kopplingar i hjärnan Neurovetenskap
03 maj 2018 Veckodag för operation påverkar inte överlevnad vid lungcancer Lungcancer, Thoraxkirurgi, Överlevnad
03 maj 2018 Nordiska hjärnforskare i samarbete kring hjärnans funktion Alzheimer, Neurovetenskap, Parkinsons sjukdom
03 maj 2018 ”Att forska om personlig assistans tycker jag är viktigt” Samhälle, Socialt arbete, Vårdvetenskap
27 apr 2018 Forskningshuset Neo står redo för invigning Campus
27 apr 2018 Professor Staffan Normark tilldelas Robert Koch Gold Medal Utmärkelse
25 apr 2018 Hallå där … Knut Lönnroth, föreståndare för KI:s nya Centrum för forskning om tuberkulos Centrumbildning
24 apr 2018 Föreställda och verkliga rörelser styrs av hjärnan på samma sätt Neuropsykologi, Neurovetenskap, Psykologi
23 apr 2018 KI:s rektor: Universiteten viktig aktör i arbetet med global hälsa Global hälsa, Konferens, Student
23 apr 2018 Ingen ökad återfallsrisk i bröstcancer efter rekonstruktion med bukvävnad Bröstcancer, Kirurgi
19 apr 2018 Aggressiv bröstcancer har resistenta tumörceller redan före cellgiftsbehandling Bröstcancer, Cancer och onkologi, DNA, Läkemedel, RNA
18 apr 2018 Första arbets- och fysioterapeuterna med magisterexamen i demensvård diplomeras Demens, Uppdragsutbildning
18 apr 2018 Studie om feber hos barn i Afrika kan ändra globala riktlinjer Folkhälsovetenskap, Global hälsa
16 apr 2018 Ny sjukdomsmodell för ALS och MS underlättar läkemedelsutveckling Immunologi, Immunterapi, Neurodegenerativa sjukdomar, Neurovetenskap
16 apr 2018 Konferens om global hälsa samlar forskare och studenter från landets lärosäten Global hälsa, Konferens, Student
13 apr 2018 Göran Gustafssonpris till två KI-forskare Pris
13 apr 2018 Anslag till KI från Cancerfonden Anslag, Cancer och onkologi
12 apr 2018 KI-forskaren Mandus Frykman utsedd till nationell samordnare Hälso- och sjukvård, Hälso- och sjukvårdsorganisation, Samverkan
12 apr 2018 Flera KI-forskare får anslag från Barncancerfonden Anslag
12 apr 2018 Ny mutation bakom hjärtsvikt identifierad Genetik, Hjärt-kärlsjukdomar, Kardiologi
06 apr 2018 ERC Advanced till två KI-forskare Anslag, Finansiering
06 apr 2018 Gener bakom IBS hos kvinnor identifierade Gastroenterologi, Genetik, Mag- och tarmsjukdomar
05 apr 2018 PCSK9-hämmare har oväntad antiinflammatorisk effekt Hjärt-kärlsjukdomar, Immunologi, Läkemedel
04 apr 2018 Eva Hellström-Lindberg utsedd till Wallenberg Clinical Scholar 2018 Anslag, Pris
03 apr 2018 Studie visar hur musklerna reglerar sin syreförbrukning Cellbiologi, Fysisk aktivitet, Idrottsmedicin, Metabolism
28 mar 2018 Samverkan ger klinisk forskning av högsta kvalitet Klinisk forskning, Rapport
22 mar 2018 Ny studie klargör koppling mellan PCOS och oro Endokrinologi, Gynekologi, Hormoner, Metabolism, Psykisk ohälsa
20 mar 2018 Internationalisering och pedagogik tema för KI:s utbildningskongress Internationellt, Pedagogik
16 mar 2018 KI-forskare får anslag från Forska utan djurförsök Anslag, Djurförsök
15 mar 2018 ”Det finns så mycket spännande forskning som väntar på att bli gjord” Psykiatri, Psykisk ohälsa, Psykologi
15 mar 2018 UKÄ kritiserar KI:s antagning till forskarutbildning
13 mar 2018 Nya biomarkörer för neuroblastom Cancer och onkologi, Pediatrik
12 mar 2018 Aggressiv bröstcancer kan omvandlas till behandlingsbar Bröstcancer
12 mar 2018 KI startar samverkanssatsning tillsammans med andra lärosäten Samverkan
08 mar 2018 250 000 celler som påverkar tidig utveckling kartlagda Cell- och molekylärbiologi, Cellbiologi, Internationellt, Samverkan, Utvecklingsbiologi
08 mar 2018 Kinolonantibiotika kopplas till ökad risk för akut aortasjukdom Hjärt-kärlsjukdomar, Läkemedel
07 mar 2018 Ny studie: Så begränsas livet hos multisjuka äldre Geriatrik, Hjärt-kärlsjukdomar, Neuropsykiatri, Åldrande
06 mar 2018 Kroppens ”sockertermostat” identifierad Diabetes, Fysiologi, Metabolism
05 mar 2018 Hon vill ta vetenskapen ut ur laboratorierna Klinisk neurovetenskap, Neurologi, Psykisk ohälsa, Psykologi, Samverkan

Pages

Hjärnceller bakom aggression kartlagda

25 maj 2018

Hög aktivitet i en tidigare relativt okänd grupp nervceller i hjärnan kan kopplas till aggressivt beteende i möss, visar en ny studie gjord vid Karolinska Institutet. Med hjälp av optogenetisk teknik kunde forskarna också styra aggression hos mössen genom att stimulera eller hämma dessa celler...
NeurobiologiNeurovetenskap

”Neo – ett fint exempel på demokrati”

25 maj 2018

Öppenhet är ordet som bäst beskriver Neo, Karolinska Institutets nya forskningshus i Flemingsberg. På torsdagen den 24 maj var det invigning. Klippte invigningsbandet gjorde Prinsessan Christina, Fru Magnuson. Neo är en viktig del i det Life Science-kluster som sätter Campus Flemingsberg på kartan...
Institution

Medicinsk Vetenskap om hår

23 maj 2018

Vi klarar oss bra utan hår på kroppen. Ändå har det stor betydelse för oss och skvallrar om vår hälsa. Nästa nummer av Medicinsk Vetenskap tar upp allt du velat veta om hår – och lite till. Läs också intervjun med KI:s rektor Ole Petter Ottersen om vikten av etik i forskningen och hur KI ska bidra...

Nya ledtrådar om biologin bakom schizofreni

21 maj 2018

Forskare på Karolinska institutet och University of North Carolina har identifierat de celltyper som ligger till grund för schizofreni, i en studie som publicerats i Nature Genetics . Fynden pekar ut färdriktningen för utveckling av nya behandlingsmetoder mot sjukdomen. Schizofreni är en sjukdom...
GenetikPsykossjukdomar

Järnkoll på bollhjärnor

21 maj 2018

Inför fotbolls-VM i Ryssland kan det vara bra att veta hur den optimala fotbollshjärnan fungerar. Järnkoll på det har KI-doktoranden och psykologen Torbjörn Vestberg.

Så kan vårdforskningen stärkas och utvecklas

21 maj 2018

Vårdvetenskap på KI håller världsklass visar en utvärdering från Vetenskapsrådet. Den 7 maj diskuterades framtiden vid ett rundabordssamtal på KI. Dekaner, vårdforskare, politiker, patientföreträdare och representanter från vårdgivarorganisationer samlades för att samtala om vilka satsningar som...
SamverkanVårdvetenskap

Ny sjukdomsmekanism vid KOL och kronisk slemhosta upptäckt

21 maj 2018

En ny studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet visar att den kroppsegna signalsubstansen IL-26 tydligt ökar i luftvägarna hos rökare, särskilt hos rökare med akut försämring av KOL, kronisk slemhosta eller bakterier i luftvägarna. De nya rönen publiceras i tidskriften Clinical Science ...
ImmunologiKroniska sjukdomarLungmedicinMiljömedicinSamverkan

Ny strategi för att bota kronisk hepatit B-infektion

18 maj 2018

Forskare från Karolinska institutet och Hannover Medical School har publicerat två studier som ger insikter om hur immunsystemet svarar och hjälper till att eliminera en hepatit B-infektion efter avbruten behandling. Fynden kan ligga till grund för framtida skräddarsydda behandlingsmetoder och...
HepatologiImmunologiInfektionsmedicin

Torsten Söderbergs medicinprofessur till Thomas Perlmann

16 maj 2018

KI-forskaren Thomas Perlmann tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2017 för sin ”banbrytande forskning kring hur dopaminproducerande nervceller utvecklas”. Anslaget är på 10 miljoner kronor under en femårsperiod. Går det att få den mänskliga hjärnan att nybilda dopaminceller och...
AnslagFinansieringUtmärkelse

Uppgifterna om HPV-vaccin i Indian Journal of Medical Ethics

08 maj 2018

Kommentar: I en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics som är undertecknad av ”Lars Andersson, institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet” framförs att HPV-vaccin skulle kunna ligga bakom en ökning av antalet fall av livmoderhalscancer. Uppgifterna...
Kommentar

Historiskt när nya doktorer firades vid vårens promotionshögtid

07 maj 2018

Den 4 maj var en historisk dag för Karolinska Institutet. För första gången var det bara kvinnor som promoverades till hedersdoktorer i Stockholms stadshus och de firades tillsammans med universitetets 135 nya doktorer. Gemensamma nämnaren för hedersdoktorerna Suzanne Axell, Yvonne Enman och Ingrid...
CeremoniDoktorandUtmärkelse

Oväntad upptäckt ger ny modell för att studera kopplingar i hjärnan

04 maj 2018

Samma sorts nervceller kan ha helt olika kopplingsscheman hos råttor och möss, eftersom möss kan sakna så kallade gap junctions – molekylära kanaler som förbinder cellerna med varandra. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften eLife . Den oväntade...
Neurovetenskap

Veckodag för operation påverkar inte överlevnad vid lungcancer

03 maj 2018

Vilken dag i veckan en patient med lungcancer opereras på har ingen betydelse för överlevnaden. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Chest . Forskargruppen ville ta reda på om det spelar roll för överlevnaden vilken dag i veckan en patient med...
LungcancerThoraxkirurgiÖverlevnad

Nordiska hjärnforskare i samarbete kring hjärnans funktion

03 maj 2018

Mellan den 16 och 18 maj anordnas den internationella konferensen Meg Nord 2018 vid Karolinska Institutet. Den är organiserad av Natmeg, det nationella laboratoriet för magnetencefalografi vid KI. Det är nordiska hjärnforskare som vill samarbeta för att gemensamt driva forskningsfronten om hjärnans...
AlzheimerNeurovetenskapParkinsons sjukdom

”Att forska om personlig assistans tycker jag är viktigt”

03 maj 2018

Hallå där Lill Hultman, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. I din doktorsavhandling ger du en djupare förståelse av personlig assistans, ur både unga assistansanvändares och handläggares perspektiv. Nyligen kom regeringens nya direktiv till LSS-utredningen där...
SamhälleSocialt arbeteVårdvetenskap

Forskningshuset Neo står redo för invigning

27 apr 2018

Den 24 maj invigs forskningshuset Neo på KI campus Flemingsberg. Men redan nu har forskarna flyttat in.
Campus

Professor Staffan Normark tilldelas Robert Koch Gold Medal

27 apr 2018

Staffan Normark, senior professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet, tilldelas Robert Koch Gold Medal. Han får medaljen för sin livslånga gärning som biomedicinsk forskare och mentor, och särskilt för sin forskning om mikroorganismer som virus,...
Utmärkelse

Hallå där … Knut Lönnroth, föreståndare för KI:s nya Centrum för forskning om tuberkulos

25 apr 2018

Hallå där Knut Lönnroth, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap och ansvarig för KI:s nya Centrum för forskning om tuberkulos ... varför startar KI ett TBC-centrum? – Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna globalt och förhoppningen är att det nya centret ska kunna...
Centrumbildning

Föreställda och verkliga rörelser styrs av hjärnan på samma sätt

24 apr 2018

Mentalt föreställda rörelser triggar igång hjärnans tolkning av rörelsen på samma sätt som fysiskt utförda rörelser gör, enligt en ny studie.
NeuropsykologiNeurovetenskapPsykologi

KI:s rektor: Universiteten viktig aktör i arbetet med global hälsa

23 apr 2018

Vikten av samarbete var ett återkommande inslag när konferensen The Swedish Global Health Research Conference hölls vid Karolinska Institutet den 18–19 april. Under två dagar undersökte deltagarna hur deras forskning och engagemang inom global hälsa kan bidra till att de internationella hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås.
Global hälsaKonferensStudent

Ingen ökad återfallsrisk i bröstcancer efter rekonstruktion med bukvävnad

23 apr 2018

Kvinnor som fått sitt bröst rekonstruerat med bukvävnad efter att ha opererats för bröstcancer har inte högre risk för återfall än kvinnor som inte genomgått bröstrekonstruktion. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publiceras i British Journal of Surgery. I Sverige lever i...
BröstcancerKirurgi

Aggressiv bröstcancer har resistenta tumörceller redan före cellgiftsbehandling

19 apr 2018

Svårbehandlad och aggressiv så kallad trippelnegativ bröstcancer har resistens mot cellgifter redan innan cellgiftsbehandlingen påbörjats. Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet och University of Texas MD Anderson Cancer Center i USA, som publiceras i tidskriften Cell . Fynden...
BröstcancerCancer och onkologiDNALäkemedelRNA

Första arbets- och fysioterapeuterna med magisterexamen i demensvård diplomeras

18 apr 2018

I dag får Sveriges första arbets- och fysioterapeuter med magisterexamen i demensvård sina diplom i närvaro av drottning Silvia i samband med en ceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm. Utbildningen är ett led i att öka kompetensen och utbildningsnivån inom vården av demenssjuka. I samarbete med...
DemensUppdragsutbildning

Studie om feber hos barn i Afrika kan ändra globala riktlinjer

18 apr 2018

En studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i PLOS Medicine kan komma att förändra globala riktlinjer för behandling av små barn i subsahariska Afrika med okomplicerad feber. Studien visar att obligatoriska återbesök hos så kallade byhälsoarbetare inte är nödvändigt för dessa barn, utan att det räcker med uppföljning om symtomen kvarstår.
FolkhälsovetenskapGlobal hälsa

Ny sjukdomsmodell för ALS och MS underlättar läkemedelsutveckling

16 apr 2018

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny sjukdomsmodell för neurodegenerativa sjukdomar såsom ALS och MS, som kan användas för att utveckla nya immunterapier. Modellen beskrivs i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Immunology. I alla organ i kroppen finns makrofager, en...
ImmunologiImmunterapiNeurodegenerativa sjukdomarNeurovetenskap

Konferens om global hälsa samlar forskare och studenter från landets lärosäten

16 apr 2018

Hållbar utveckling och global hälsa uppmärksammas stort vid Karolinska Institutet i veckan.
Global hälsaKonferensStudent

Göran Gustafssonpris till två KI-forskare

13 apr 2018

I dag offentliggjorde Kungl. Vetenskapsakademien 2018 års Göran Gustafssonpristagare. Bland dem finns två KI-forskare, Rickard Sandberg som får priset i molekylär biologi och Yenan Bryceson som får priset i medicin. Rickard Sandberg , professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, får...
Pris

Anslag till KI från Cancerfonden

13 apr 2018

I vårens utdelning beviljar Cancerfonden anslag till 28 nya forskartjänster som finansieras i upp till sex år. Forskare vid Karolinska Institutet tar hem fjorton av tjänsterna. Cancerfonden ger i vårens anslagsutdelning medel till 28 nya forskartjänster och finansierar därmed totalt 56...
AnslagCancer och onkologi

KI-forskaren Mandus Frykman utsedd till nationell samordnare

12 apr 2018

Regeringen utser Mandus Frykman, forskare vid Karolinska Institutet, till nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. I denna nyinrättade funktion ska han se över hur sjukskrivningen kan utvecklas ur ett individperspektiv. – Jag är mycket glad och stolt över uppdraget. Det är...
Hälso- och sjukvårdHälso- och sjukvårdsorganisationSamverkan

Flera KI-forskare får anslag från Barncancerfonden

12 apr 2018

Tio forskare vid Karolinska Institutet beviljas finansiering genom Barncancerfondens senaste tjänsteutlysning, som totalt delar ut drygt 62 miljoner kronor. Bland anslagen finns en sexårig forskartjänst och flera postdoktortjänster. I vårens tjänsteutlysning från Barncancerfonden står KI-forskare...
Anslag

Ny mutation bakom hjärtsvikt identifierad

12 apr 2018

En internationell forskargrupp med forskare från bland annat Karolinska Institutet har funnit en ny mutation som är vanligare hos befolkningen i Sydasien och som ökar risken för hjärtmuskelsjukdom och hjärtsvikt. Fyndet, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften JAMA Cardiology , kan leda...
GenetikHjärt-kärlsjukdomarKardiologi

ERC Advanced till två KI-forskare

06 apr 2018

Två forskare vid Karolinska Institutet får ta emot ERC Advanced Grant i 2017 års utlysning från det europeiska forskningsrådet. De två forskare som får det prestigefulla anslaget är Henrik Ehrsson och Gunilla Karlsson Hedestam. Finansieringsprogrammet ERC Advanced Grants riktar sig till etablerade...
AnslagFinansiering

Gener bakom IBS hos kvinnor identifierade

06 apr 2018

Ny forskning koordinerad från Karolinska Institutet visar att vissa DNA-varianter kan kopplas till ökad risk för känslig tarm (IBS) hos kvinnor. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology , kan ge nya ledtrådar till varför IBS drabbar fler kvinnor än män. Känslig...
GastroenterologiGenetikMag- och tarmsjukdomar

PCSK9-hämmare har oväntad antiinflammatorisk effekt

05 apr 2018

Hämning av enzymet PCSK9 leder till sänkt LDL-kolesterol och är en ny behandlingsstrategi för ateroskleros (åderförkalkning). Forskning från Karolinska Institutet, som presenterades vid den stora europeiska ESC-kongressen förra året och nu publiceras i Journal of Internal Medicine , visar att PCSK9...
Hjärt-kärlsjukdomarImmunologiLäkemedel

Eva Hellström-Lindberg utsedd till Wallenberg Clinical Scholar 2018

04 apr 2018

KI-forskaren Eva Hellström-Lindberg har som en av fyra forskare utsetts till Wallenberg Clinical Scholar 2018.
AnslagPris

Studie visar hur musklerna reglerar sin syreförbrukning

03 apr 2018

En ny studie av forskare från Karolinska Institutet visar att enzymet FIH är avgörande för hur kroppens muskler förbrukar syre. Utan enzymet ökar behovet av syre vid träning. Rönen kan få betydelse för elitidrottare, som visat sig ha högre halter av FIH i sina muskler än andra. Studien publiceras i...
CellbiologiFysisk aktivitetIdrottsmedicinMetabolism

Samverkan ger klinisk forskning av högsta kvalitet

28 mar 2018

Den kliniska forskning som bedrivs i samverkan mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL), håller en mycket hög kvalitet. Det visar en utvärdering som Vetenskapsrådet publicerar i dag. Vetenskapsrådet har utvärderat den kliniska forskningen vid de landsting som omfattas...
Klinisk forskningRapport

Ny studie klargör koppling mellan PCOS och oro

22 mar 2018

Fetma och höga halter av manliga könshormoner under graviditeten kan leda till oroligt beteende hos avkomman, visar en studie på möss från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften FASEB Journal . Enligt forskarna ger fynden nya ledtrådar till varför barn till kvinnor med polycystiskt...
EndokrinologiGynekologiHormonerMetabolismPsykisk ohälsa

Internationalisering och pedagogik tema för KI:s utbildningskongress

20 mar 2018

Den 15–16 mars hölls Karolinska Institutets utbildningskongress som återkommer vartannat år. I år med medicinsk pedagogisk forskning och internationalisering av utbildning som huvudfokus. Här medverkade ledande forskare inom de båda områdena, såväl som regeringens utredare med uppdrag att öka...
InternationelltPedagogik

KI-forskare får anslag från Forska utan djurförsök

16 mar 2018

Tre forskare vid Karolinska Institutet får anslag av forskningsstiftelsen Forska utan djurförsök. Stiftelsen delar i år ut 2,3 miljoner kronor till 14 olika projekt. Ewa Ellis vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (Clintec), KI, får 200 000 kronor för projektet ”...
AnslagDjurförsök

”Det finns så mycket spännande forskning som väntar på att bli gjord”

15 mar 2018

Fem frågor till Emily Holmes, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, som har lett ”The Lancet Psychiatry Commission on psychological treatments research in tomorrow’s science”. Hur gick det till och vad kom ni fram till? – Vi var en stor grupp som...
PsykiatriPsykisk ohälsaPsykologi

UKÄ kritiserar KI:s antagning till forskarutbildning

15 mar 2018

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) riktar kritik mot Karolinska Institutets antagningsprocess för doktorander. UKÄ vänder sig mot ordningen att de sökandes behörighet inte prövas i ett tidigt skede, och även mot att sökande kan erbjudas en tidsbegränsad anställning som FoU-praktikant under fyra till...

Nya biomarkörer för neuroblastom

13 mar 2018

Forskare vid bland annat Sahlgrenska Akademin i Göteborg och Karolinska Institutet har identifierat två nya så kallade biomarkörer för barncancerformen neuroblastom. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell . – Fynden kan få direkt betydelse för sjukdomsprognosen och på...
Cancer och onkologiPediatrik

Aggressiv bröstcancer kan omvandlas till behandlingsbar

12 mar 2018

Forskare vid bland annat Lunds universitet och Karolinska Institutet har upptäckt att aggressiva brösttumörer kan omvandlas till hormonkänsliga, behandlingsbara tumörer. Forskarna utvecklar nu ett nytt läkemedel som manipulerar bindvävscellerna i tumören, vilket resulterar i att de mest...
Bröstcancer

KI startar samverkanssatsning tillsammans med andra lärosäten

12 mar 2018

Karolinska Institutet deltar i ett flertal Vinnova-finansierade projekt tillsammans med andra lärosäten för att utveckla samverkanskapaciteten. Enligt prorektor Karin Dahlman-Wright är samverkan inte ett mål i sig utan ett medel som stärker kvalitet och relevans i KI:s kärnverksamhet – forskning...
Samverkan

250 000 celler som påverkar tidig utveckling kartlagda

08 mar 2018

Forskare inom den internationella forskningssatsningen Human Cell Atlas (HCA) har med hjälp av nya analysmetoder sekvenserat 250 000 celler med betydelse för tidig utveckling hos människa – från organ som lever, hud och njure. Sten Linnarsson vid Karolinska Institutet deltar i projektet. Det är...
Cell- och molekylärbiologiCellbiologiInternationelltSamverkanUtvecklingsbiologi

Kinolonantibiotika kopplas till ökad risk för akut aortasjukdom

08 mar 2018

Ny forskning ledd från Karolinska Institutet ger ytterligare stöd för ett misstänkt samband mellan antibiotika av typen kinoloner och ökad risk för akut aortasjukdom. Studien publiceras i den ansedda tidskriften BMJ. Kinolonantibiotika, exempelvis ciprofloxacin, används över hela världen som...
Hjärt-kärlsjukdomarLäkemedel

Ny studie: Så begränsas livet hos multisjuka äldre

07 mar 2018

Hjärnsjukdomar som depression, demens och stroke kan tydligt kopplas till sjunkande funktionsförmåga hos äldre och kan spela en större roll för den vardagliga funktionsförmågan än hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i PLOS Medicine. Hjärt-...
GeriatrikHjärt-kärlsjukdomarNeuropsykiatriÅldrande

Kroppens ”sockertermostat” identifierad

06 mar 2018

Det är de Langerhanska öarna i bukspottkörteln som har det övergripande ansvaret för regleringen av våra blodsockervärden. Det rapporterar forskare vid bland annat Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism . Fynden har betydelse för viss läkemedelsbehandling och vid...
DiabetesFysiologiMetabolism

Hon vill ta vetenskapen ut ur laboratorierna

05 mar 2018

Några frågor till Lilian Kisiswa, senior postdoc vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, och festivalgeneral för Hjärnfestivalen 10 – 17 mars i Stockholm. Berätta om festivalen – vad är det för spännande som händer? – Hjärnfestivalen 2018 är en sju dagar lång...
Klinisk neurovetenskapNeurologiPsykisk ohälsaPsykologiSamverkan

Pages