Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsartiklar som publicerats på KI Nyheter.

English News Archive

Datum Nyheter Taggar
17 maj 2019 Gener påverkar vår vilja att skaffa hund Genetik, Tvillingforskning
17 maj 2019 Vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom har ökad dödlighet Mag- och tarmsjukdomar, Registerbaserad forskning
16 maj 2019 KI är värd för årets STS Forum European Workshop Internationellt, Samverkan
15 maj 2019 Ökad kunskap om allvarlig leversjukdom Hepatologi
15 maj 2019 Transplanterade celler avslöjar tidiga tecken på typ 1-diabetes Autoimmuna sjukdomar, Diabetes, Transplantation
14 maj 2019 IL-1-hämmare kan minska strålningsinducerad kärlskada Cancer och onkologi, Hjärt-kärlsjukdomar, Inflammation, Läkemedel, Strålning
13 maj 2019 Läkemedel mot urinproblem kopplas till åderförkalkning hos möss
13 maj 2019 Rekordmånga medicine doktorer firades vid vårens promotionshögtid Ceremoni, Forskarutbildning
09 maj 2019 Stamceller ger kunskap om nervcellers motståndskraft vid ALS Neurodegenerativa sjukdomar, Neurovetenskap, Stamceller
09 maj 2019 Blodprov kan upptäcka spridning av tarmcancer tidigare
09 maj 2019 Stort antal KI-forskare tilldelas pengar från Barncancerfonden Anslag
09 maj 2019 KI i samarbete mellan Sverige och Sydafrika kring Agenda 2030 Hållbar utveckling, Internationellt, Samverkan
02 maj 2019 Nytt sätt att hitta rätt behandling vid prostatacancer Biomarkör, Cancer och onkologi, Prostatacancer
30 apr 2019 Fler individuella MSCA-anslag till KI Anslag, Finansiering, Internationellt
23 apr 2019 Detaljerad karta över lungans immunsvar mot TBC Immunologi, Infektionsmedicin
23 apr 2019 Gravida med typ 1-diabetes har ökad risk att föda för tidigt Diabetes, Neonatologi, Obstetrik
23 apr 2019 Sällsynt sjukdom ger nya insikter om regulatoriska T-cellers funktion Autoimmuna sjukdomar, Immunologi
16 apr 2019 Genanalys kan ge bättre dosering av antipsykotiska läkemedel Farmakologi, Psykossjukdomar
15 apr 2019 Fyra nya läkare får magisterexamen i demensvård Demens, Uppdragsutbildning
11 apr 2019 Protein kopplat till fettlever upptäckt av KI-forskare Biovetenskap, Metabolism, Proteiner
11 apr 2019 WHO:s generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus gästade KI Global hälsa, Hållbar utveckling
11 apr 2019 Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom vid stressrelaterade tillstånd Hjärt-kärlsjukdomar, Registerbaserad forskning
10 apr 2019 Mutation bakom obotlig sjukdom kartlagd Genetik, Immunologi, Proteiner
09 apr 2019 Nytt sätt att hitta substanser mot åldrande Biovetenskap, Cellbiologi, RNA, Åldrande
04 apr 2019 Screening förebygger även ovanlig livmoderhalscancer Cancer och onkologi, Livmoderhalscancer
03 apr 2019 Nytt sätt att påverka mitokondriell sjukdom DNA
03 apr 2019 Porträtt på forskare och deras innovationer i en ny skrift Innovation, Näringsliv, Samverkan
03 apr 2019 Trött hjärna tolkar omvärlden negativt Forskarutbildning, Psykisk ohälsa, Psykologi
03 apr 2019 Studenter i fokus på konferens om globala målen Global hälsa, Hållbar utveckling, Samverkan
02 apr 2019 Ökad risk för substansmissbruk bland patienter med svårbehandlad depression Psykiatri, Psykisk ohälsa
28 mar 2019 ERC-anslag for forskning om insulinproducerande celler Anslag, Diabetes, Finansiering
27 mar 2019 Första sjukdomen orsakad av defekt myoglobin upptäckt Genetik, Muskuloskeletala sjukdomar, Proteiner
27 mar 2019 KI:s forskningshus Biomedicum blev Årets bygge 2019
26 mar 2019 Nyfunnen molekyl lovande för smärtpatienter Neurovetenskap, Smärtforskning
26 mar 2019 Sverige världsledande på att rädda för tidigt födda barn Neonatologi, Pediatrik
26 mar 2019 Prestigefyllt anslag för forskning om autoimmunitet Anslag, Autoimmuna sjukdomar, Finansiering
26 mar 2019 Mekanism bakom försämrad sårläkning vid diabetes identifierad Diabetes
25 mar 2019 De är Wallenberg Scholars 2019 Anslag, Cancer och onkologi, Cell- och molekylärbiologi, Finansiering, Immunologi, Neurodegenerativa sjukdomar, Stamcellsbiologi
21 mar 2019 Antikroppar stabiliserar plack i blodkärlen Hjärt-kärlsjukdomar, Immunologi
20 mar 2019 Internet-KBT mot sexuella barnövergrepp testas på darknet Psykiatri
20 mar 2019 Omotiverade skillnader i svensk förlossningsvård Medicinsk informatik, Vårdvetenskap
18 mar 2019 Skyddande antikroppar finns även hos för tidigt födda Immunologi, Neonatologi
18 mar 2019 Smärtstillande under graviditeten verkar inte orsaka astma Astma, Epidemiologi, Läkemedel, Obstetrik
14 mar 2019 Paolo Chiesi, Douglas Easton och Sophie Ekman utses till hedersdoktorer Utmärkelse
14 mar 2019 Munbakterier i bukspottkörteln kopplas till aggressivare tumörer Bakterier, Cancer och onkologi, Odontologi
13 mar 2019 Sätter ljuset på sexuella trakasserier inom akademin Jämställdhet
12 mar 2019 KI deltog i delegationsresa till Indien för att stärka hälsosamarbetet Internationellt, Samverkan
05 mar 2019 Molekylärt pussel avslöjar okända steg i embryots utveckling Fysiologi, Utvecklingsbiologi
27 feb 2019 Ny mekanism för bentillväxt upptäckt Fysiologi
25 feb 2019 Ny skelettsjukdom hittad och förklarad av KI-forskare RNA

Pages

Gener påverkar vår vilja att skaffa hund

17 maj 2019

Generna verkar stå för mer än halva förklaringen till att en del blir hundägare och andra inte, enligt en ny studie. Foto: iStock
GenetikTvillingforskning

Vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom har ökad dödlighet

17 maj 2019

Personer som insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom) i vuxen ålder löper en ökad risk att dö i förtid, men sett över tid har dödligheten minskat. Det visar en svensk studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Gut . Nu behövs mer kunskap om...
Mag- och tarmsjukdomarRegisterbaserad forskning

KI är värd för årets STS Forum European Workshop

16 maj 2019

I dag torsdag den 16 maj håller den japanska organisationen “Science and Technology in Society forum” (STS forum) en workshop på KI med företrädare för bland annat Microsoft, Ericsson, universitet och Japans myndighet för vetenskap och teknologi. På dagordningen står frågor om informations- och...
InternationelltSamverkan

Ökad kunskap om allvarlig leversjukdom

15 maj 2019

Ungefär var tionde patient med hepatit B drabbas även av deltahepatit, HDV, som är en av de allvarligaste leversjukdomarna. Nu har forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med tyska kollegor beskrivit hur delar av immunförsvaret påverkas vid kronisk HDV-sjukdom. Studien är publiceras i den...
Hepatologi

Transplanterade celler avslöjar tidiga tecken på typ 1-diabetes

15 maj 2019

När typ 1-diabetes diagnostiseras är ofta de flesta insulinproducerande betacellerna redan förstörda. Med en egenutvecklad transplantationsteknik har forskare vid Karolinska Institutet och University of Miami Miller School of Medicine kunnat upptäcka tidiga tecken på sjukdomen hos möss och på så...
Autoimmuna sjukdomarDiabetesTransplantation

IL-1-hämmare kan minska strålningsinducerad kärlskada

14 maj 2019

Strålbehandling mot cancer kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom långt senare i livet eftersom strålningen ger en kronisk inflammation i de bestrålade blodkärlen. I en ny studie publicerad i European Heart Journal visar forskare vid Karolinska Institutet att inflammationen kan behandlas med så...
Cancer och onkologiHjärt-kärlsjukdomarInflammationLäkemedelStrålning

Läkemedel mot urinproblem kopplas till åderförkalkning hos möss

13 maj 2019

Ett läkemedel som används för att behandla överaktiv urinblåsa kan påskynda åderförkalkning hos möss. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS . Resultaten tyder enligt forskarna på att läkemedlet i vissa fall...

Rekordmånga medicine doktorer firades vid vårens promotionshögtid

13 maj 2019

Det slogs rekord vid Karolinska Institutets vårpromotion 2019.
CeremoniForskarutbildning

Stamceller ger kunskap om nervcellers motståndskraft vid ALS

09 maj 2019

Forskare vid Karolinska institutet har utvecklat en stamcellsbaserad modell för att studera nervcellers motståndskraft och sårbarhet vid nervsjukdomen ALS. Resultaten publiceras i tidskriften Stem Cell Reports och kan bidra till att identifiera nya genetiska mål för behandling som skyddar känsliga...
Neurodegenerativa sjukdomarNeurovetenskapStamceller

Blodprov kan upptäcka spridning av tarmcancer tidigare

09 maj 2019

Analys av fritt cirkulerande DNA i blodet från patienter som opererats för tarmcancer kan påvisa återkomst och spridning av sjukdomen tidigare än dagens metoder. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Johns Hopkins University School of Medicine som publiceras i tidskriften JAMA...

Stort antal KI-forskare tilldelas pengar från Barncancerfonden

09 maj 2019

Barncancerfondens senaste utlysning ger tjugofem forskare med anknytning till Karolinska Institutet medel för att helt eller delvis finansiera sina forskartjänster. Bland anslagen finns en sexårig forskartjänst och flertalet postdoktortjänster. Barncancerfonden delar en gång årligen ut anslag till...
Anslag

KI i samarbete mellan Sverige och Sydafrika kring Agenda 2030

09 maj 2019

Den 6–10 maj samlas representanter för svenska och sydafrikanska universitet för en forsknings- och innovationskonferens i Stellenbosch, Sydafrika. Konferensen genomförs inom ramen för det STINT-finansierade projektet South Africa–Sweden University Forum (SASUF) och fokuserar på Agenda 2030. Från...
Hållbar utvecklingInternationelltSamverkan

Nytt sätt att hitta rätt behandling vid prostatacancer

02 maj 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat markörer som i ett blodprov kan förutsäga vilka patienter som har nytta av läkemedel mot spridd prostatacancer.
BiomarkörCancer och onkologiProstatacancer

Fler individuella MSCA-anslag till KI

30 apr 2019

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är samlingsnamnet för EU-kommissionens program riktat till forskares karriärutveckling. Karolinska Institutet har nu tilldelats värdskap för 6 nya så kallade individual fellowships – individuella anslag – inom MSCA med en finansiering på totalt 12,6 miljoner...
AnslagFinansieringInternationellt

Detaljerad karta över lungans immunsvar mot TBC

23 apr 2019

Bilden ovan visar en tuberkulosinfektion (TBC) i en muslunga, där immunceller bildar ett granulom runt bakterierna. De olika symbolerna representerar arbetskopior av aktiva gener, så kallade budbärar-RNA, som är olika i granulomcentret jämfört med de omgivande cellerna. KI-forskarna Berit Carow och...
ImmunologiInfektionsmedicin

Gravida med typ 1-diabetes har ökad risk att föda för tidigt

23 apr 2019

Gravida med typ 1-diabetes löper en högre risk att barnet föds för tidigt.
DiabetesNeonatologiObstetrik

Sällsynt sjukdom ger nya insikter om regulatoriska T-cellers funktion

23 apr 2019

En internationell studie ledd från Karolinska Institutet ger nya insikter i hur immunsystemets regulatoriska T-celler skyddar mot autoimmun sjukdom. Genom att kartlägga vilka kroppsegna proteiner som angrips av immunsystemet hos patienter med sjukdomen IPEX, kunde forskarna visa att regulatoriska T...
Autoimmuna sjukdomarImmunologi

Genanalys kan ge bättre dosering av antipsykotiska läkemedel

16 apr 2019

En inledande genanalys kan ge bättre resultat vid behandling med de antipsykotiska läkemedlen risperidon och aripiprazole. Ny forskning visar hur aktiviteten av ett visst enzym i kroppen som omsätter läkemedlen, påverkar den individuella dos som bör ges för bästa behandlingseffekt. Studien, som...
FarmakologiPsykossjukdomar

Fyra nya läkare får magisterexamen i demensvård

15 apr 2019

Torsdagen den 11 april fick fyra nya läkare med magisterexamen i demensvård ta emot sin titel Silvialäkare. Diplom delades ut i närvaro av drottning Silvia i samband med en ceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm. Utbildningen är ett led i att öka kompetensen och utbildningsnivån inom vården av demenssjuka.
DemensUppdragsutbildning

Protein kopplat till fettlever upptäckt av KI-forskare

11 apr 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat ett protein som påverkar utvecklingen av icke-alkoholorsakad fettlever hos möss, enligt en studie som publiceras i Nature Communications . Analys av leverprover från patienter tyder på att mekanismen också kan förklara människors individuella skillnader i känslighet för att utveckla allvarliga stadier av sjukdomen.
BiovetenskapMetabolismProteiner

WHO:s generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus gästade KI

11 apr 2019

WHO:s generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus gästade Karolinska Institutet och campus Solna på tisdagsförmiddagen. Inför studenter, lärare, forskare och andra KI-medarbetare, diskuterade han utbildningens och forskningens – och KI:s – roll för WHO och för möjligheterna att nå FN globala mål för en hållbar utveckling.
Global hälsaHållbar utveckling

Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom vid stressrelaterade tillstånd

11 apr 2019

Stressrelaterade tillstånd som utlöses av svåra livshändelser är kopplade till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Islands universitet som publiceras i tidskriften BMJ . Resultatet bör leda till en ökad medvetenhet om hjärt-kärlrisken,...
Hjärt-kärlsjukdomarRegisterbaserad forskning

Mutation bakom obotlig sjukdom kartlagd

10 apr 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt den genetiska förändring som ligger bakom den obotliga sjukdomen systemisk mastocytos. Resultaten ger ny kunskap om hur sjukdomen utvecklas. I studien, som publiceras i tidskriften EBioMedicine , identifierar forskarna också ett protein som skulle...
GenetikImmunologiProteiner

Nytt sätt att hitta substanser mot åldrande

09 apr 2019

En ny metod för att identifiera substanser som förhindrar åldrande har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet. Den bygger på ett nytt sätt att bestämma åldrande i odlade mänskliga celler och beskrivs i en studie i tidskriften Cell Reports . Med metoden har forskarna hittat en grupp substanser som de förutsäger kan föryngra mänskliga celler, och som förlänger livet och förbättrar hälsan hos modellorganismen C. elegans .
BiovetenskapCellbiologiRNAÅldrande

Screening förebygger även ovanlig livmoderhalscancer

04 apr 2019

Ovanliga typer av livmoderhalscancer kan förebyggas effektivt genom screening. Det är slutsatsen i en studie omfattande alla identifierade fall av ovanlig livmoderhalscancer under en tioårsperiod i Sverige. Studien är gjord av forskare vid Karolinska Institutet och publiceras i tidskriften BMJ.
Cancer och onkologiLivmoderhalscancer

Nytt sätt att påverka mitokondriell sjukdom

03 apr 2019

Sjukdomar som drabbar cellernas kraftverk, mitokondrierna, beror ofta på mutationer i mitokondriernas DNA. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att det hos möss går att lindra symtomen vid sådan mitokondriell sjukdom, genom att öka antalet kopior av det mitokondriella DNAt. Resultaten...
DNA

Porträtt på forskare och deras innovationer i en ny skrift

03 apr 2019

Ur forskning vid Karolinska Institutet har en mängd produkter och lösningar utvecklats som bidrar till stor samhällsnytta. För att uppmärksamma detta har KI Innovations AB tagit fram en skrift som presenterar tjugo forskare och deras innovationer. – Syftet är att illustrera den variation och bredd...
InnovationNäringslivSamverkan

Trött hjärna tolkar omvärlden negativt

03 apr 2019

En natts dålig sömn gör dig inte bara trött och ouppmärksam – det gör också att du tolkar omvärlden på ett mer negativt sätt och lättare tappar humöret.
ForskarutbildningPsykisk ohälsaPsykologi

Studenter i fokus på konferens om globala målen

03 apr 2019

Hur de globala målen för hållbar utveckling integreras i högre utbildning och vikten av att studenter engageras i detta arbete var frågor som diskuterades livligt på konferensen ”Rethinking Higher Education – Inspired by the Sustainable Development Goals”. Konferensen, som ägde rum i Aula Medica...
Global hälsaHållbar utvecklingSamverkan

Ökad risk för substansmissbruk bland patienter med svårbehandlad depression

02 apr 2019

Personer som lider av svårbehandlad depression har högre risk att få substansbrukssyndrom, jämfört med andra patienter med depression. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Addiction . Störst är riskerna för missbruk av lugnande substanser eller opiater, vilket omfattar exempelvis smärtlindrande morfin och heroin.
PsykiatriPsykisk ohälsa

ERC-anslag for forskning om insulinproducerande celler

28 mar 2019

ERC Advanced Grant är ett av de mest prestigefyllda programmen för forskningsfinansiering i Europa. Per-Olof Berggren, professor i experimentell endokrinologi vid Karolinska Institutet, får nu anslaget för andra gången i karriären. ERC Advanced Grant delas ut av europeiska forskningsrådet (European...
AnslagDiabetesFinansiering

Första sjukdomen orsakad av defekt myoglobin upptäckt

27 mar 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt den bakomliggande orsaken till en ärftlig muskelsjukdom som beskrevs för första gången på 80-talet i en svensk familj. Studien, som publiceras i Nature Communications , visar att sjukdomen orsakas av en defekt variant av myoglobin – det protein som...
GenetikMuskuloskeletala sjukdomarProteiner

KI:s forskningshus Biomedicum blev Årets bygge 2019

27 mar 2019

Biomedicum på KI:s campus i Solna har utsetts till årets bygge! Motiveringen lyder: ”Vinnaren av Årets Bygge 2019 har lyckats med ett komplicerat och omfattande projekt. Projektgruppen har haft höga ambitioner vad gäller utveckling av samverkan, arbetsklimat och säkerhetstänk – och lyckats...

Nyfunnen molekyl lovande för smärtpatienter

26 mar 2019

Om ett visst protein saknas under fosterstadiet utvecklas inga nervceller som förmedlar smärta, temperatur och klåda. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Cell Reports . Upptäckten kan på sikt leda till nya läkemedel mot smärttillstånd. I tidigare forskning om...
NeurovetenskapSmärtforskning

Sverige världsledande på att rädda för tidigt födda barn

26 mar 2019

Överlevnaden bland barn som föds mycket för tidigt har blivit ännu bättre i Sverige, som har en neonatal intensivvård i världsklass. Det visar en studie ledd från Karolinska Institutet som publiceras i den ansedda tidskriften JAMA . Forskarna har analyserat överlevnaden bland svenska barn som fötts...
NeonatologiPediatrik

Prestigefyllt anslag för forskning om autoimmunitet

26 mar 2019

KI-professorn Olle Kämpe är en av fem forskare som i år utses till Wallenberg Clinicial Scholars. Han får 15 miljoner kronor i anslag för sin forskning om varför immunförsvaret attackerar olika vävnader i kroppen och bryter ner dem hos patienter med autoimmuna sjukdomar. Det prestigefyllda...
AnslagAutoimmuna sjukdomarFinansiering

Mekanism bakom försämrad sårläkning vid diabetes identifierad

26 mar 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en mekanism som kan förklara den försämrade sårläkningen vid diabetes, som kan leda till diabetiska fotsår. Studien publiceras i tidskriften PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences . Hos möss med diabetes förbättrades sårläkningen...
Diabetes

De är Wallenberg Scholars 2019

25 mar 2019

Tre forskare vid Karolinska Institutet utses till Wallenberg Scholars 2019: professorerna Ernest Arenas, Sten Linnarsson och Randall S. Johnson. Forskarna som tillhör Sveriges främsta, tilldelas 18 miljoner kronor vardera av Wallenbergstiftelserna genom ett femårigt anslag för fri forskning. – Fri...
AnslagCancer och onkologiCell- och molekylärbiologiFinansieringImmunologiNeurodegenerativa sjukdomarStamcellsbiologi

Antikroppar stabiliserar plack i blodkärlen

21 mar 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har funnit att antikroppar av typen IgG spelar en oväntad roll vid åderförkalkning. En studie på möss visar att antikropparna gör plack i kärlväggen mer stabila, vilket innebär att risken för att placken spricker och orsakar blodproppar är lägre. Förhoppningen är...
Hjärt-kärlsjukdomarImmunologi

Internet-KBT mot sexuella barnövergrepp testas på darknet

20 mar 2019

En ny studie som syftar till att minska sexuell exploatering av barn på internet lanseras av Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset den 26 mars. Studiedeltagare kommer att rekryteras i forum på den krypterade delen av internet som heter darknet. Studien syftar till att utvärdera...
Psykiatri

Omotiverade skillnader i svensk förlossningsvård

20 mar 2019

Hallå där Johan Mesterton, doktorand vid institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet. I din avhandling analyserar du registerdata från närmare 140 000 förlossningar i sju svenska regioner mellan åren 2011 och 2012. Vilka är dina mest intressanta resultat? –...
Medicinsk informatikVårdvetenskap

Skyddande antikroppar finns även hos för tidigt födda

18 mar 2019

Även mycket för tidigt födda barn bär på ett skydd mot virus i form av antikroppar överförda från mamman. Det visar en analys av så kallade maternella antikroppar hos nyfödda barn, publicerad i tidskriften Nature Medicine av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten bör förändra vårt sätt att...
ImmunologiNeonatologi

Smärtstillande under graviditeten verkar inte orsaka astma

18 mar 2019

Paracetamol eller andra smärtstillande medel som tas under graviditeten verkar inte orsaka astma hos barnet, enligt en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet och Queen Mary University of London. Studien, som publiceras i European Respiratory Journal , tyder i stället på att det finns en annan faktor kopplad till användning av dessa läkemedel som ökar risken för astma.
AstmaEpidemiologiLäkemedelObstetrik

Paolo Chiesi, Douglas Easton och Sophie Ekman utses till hedersdoktorer

14 mar 2019

Karolinska Institutet har utsett tre nya hedersdoktorer – Paolo Chiesi, Douglas Easton och Sophie Ekman.
Utmärkelse

Munbakterier i bukspottkörteln kopplas till aggressivare tumörer

14 mar 2019

Förekomsten av munbakterier i så kallade cystiska bukspottkörteltumörer är kopplat till tumörens svårighetsgrad. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publiceras i tidskriften Gut . Förhoppningen är att resultaten kan bidra till bättre diagnostik och behandling av cancer i bukspottkörteln.
BakterierCancer och onkologiOdontologi

Sätter ljuset på sexuella trakasserier inom akademin

13 mar 2019

Nu har startskottet gått för ett nytt forsknings- och samverkansprogram som ska ge kunskap om sexuella trakasserier inom akademin – samt leda till forskningsbaserade förbättringar. Satsningen leds av KI tillsammans med KTH och Malmö universitet. Lanseringen inleddes av ministern för högre...
Jämställdhet

KI deltog i delegationsresa till Indien för att stärka hälsosamarbetet

12 mar 2019

En svensk delegation under ledning av socialminister Lena Hallengren besökte Indien under slutet av februari i syfte att stärka det svensk-indiska hälsosamarbetet. KI:s vicerektor Anders Gustafsson var en av deltagarna i delegationen. – Det var mycket värdefullt för Karolinska Institutet att som...
InternationelltSamverkan

Molekylärt pussel avslöjar okända steg i embryots utveckling

05 mar 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat tidigare okända steg i embryots utveckling från ett befruktat ägg till en levande varelse. Bakom resultatet ligger genanalys av enskilda celler från tidiga musembryon. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports . Världen över...
FysiologiUtvecklingsbiologi

Ny mekanism för bentillväxt upptäckt

27 feb 2019

Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar i tidskriften Nature att bentillväxt hos möss sker enligt samma princip som för vävnader där nya celler ständigt produceras, såsom blod och hud. Det går emot den tidigare uppfattningen att bentillväxt är beroende av ett begränsat antal...
Fysiologi

Ny skelettsjukdom hittad och förklarad av KI-forskare

25 feb 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat en ny, sällsynt skelettsjukdom. I en studie i tidskriften Nature Medicine beskriver de sjukdomens molekylära mekanism, där små RNA-molekyler spelar en roll som aldrig tidigare har observerats i en ärftlig sjukdom hos människor. Resultaten har betydelse...
RNA

Pages