Nyheter från institutionerna

Artikel om nanosafety i Nature

13 jul 2018

Bengt Fadeel, professor vid IMM, är en av författarna till en översiktsartikel om nanosafety i tidskriften Nature Nanotechnology. Läs artikeln: Advanced tools for the safety assessment of nanomaterials

Läkemedel som orsakar muntorrhet ökar risken för tandförlust hos personer med demenssjukdom

06 jul 2018

Många läkemedel orsakar muntorrhet som en bi-effekt, och risken för muntorrhet varierar mycket för olika läkemedel. Saliven har betydelse för tal, tuggning, sväljning och för att minska risken för karies. Personer med demenssjukdom som tar mediciner som ger muntorrhet har högre risk för...
DemensFarmakologiOdontologiTandvårdÅldrande

Agneta Månsson- Broberg efterträder Hans Gyllenhammar

28 jun 2018

Den 1 september tar Agneta Månsson- Broberg över efter Hans Gyllenhammar när han går i pension. Vad kommer du närmast ifrån? – Jag har varit utbildningschef på Karolinska sjukhusets FoU-ledning och verksamhetschef för sjukhusets Kliniska träningscentrum (KTC, Huddinge och Solna) 2016. Parallellt...

Andrea Carmine Belin och Caroline Ran medförfattare i internationell storstudie

28 jun 2018

Docent Andrea Carmine Belin och Postdoc Caroline Ran från institutionen för neurovetenskap är medförfattare till den stora internationella studien "Analysis of shared heritability in common disorders of the brain". Studien som publicerades i tidskriften Science den 21 juni, visar att flertalet...

Ny studie om T celler i lymfknutor kan ha stor betydelse för utvecklingen av HIV-vaccin

26 jun 2018

Marcus Buggert, postdoc vid Centrum för infektionsmedicin, har fått sin studie om identifiering av HIV-specifika T celler i lymfknutor publicerad i Science Immunology. Marcus Buggert forskar i Johan Sandbergs grupp vid CIM och har nyligen kommit tillbaka till KI efter att ha gjort en postdoc-tjänst...
HIVPublikation

Martin Schalling medförfattare i internationell storstudie

25 jun 2018

Professor Martin Schalling från forskargruppen Neurogenetik är medförfattare till den stora internationella studien "Analysis of shared heritability in common disorders of the brain". Studien som publicerades i tidskriften Science den 21 juni, visar att en variation av psykiatriska sjukdomar delar...
Neurogenetik

KI:s djurskyddsorgan tar emot tilläggsansökningar som inte innebär negativ inverkan på djuret

20 jun 2018

Fr.o.m. den 15 juli 2018 finns en uppdaterad föreskrift av L150 (SJVFS 2017:40, Statens jordbruksverks föreskrift och allmänna råd om försöksdjur). Nytt är att djurskyddsorganet tar emot tilläggsansökningar från forskare vid KI när det gäller tilläggsansökningar som inte innebär lidande för djuret...
Djurförsök

Möt forskare från MMK i Almedalen 2018

20 jun 2018

I femtio år har Visby och Almedalsparken varit arena för demokratin genom debatter, dialoger och samtal. Årets Almedalsvecka pågår mellan den 1 till 8 juli och forskare från MMK deltar bl a i dessa seminarier: Skeletthälsa och levnadsvanor under 5000 år Våra levnadsvanor och medellivslängden har...

Rapport från den Nationella självmordspreventiva konferensen 2017

19 jun 2018

Nu finns rapporten från den Nationella självmordspreventiva nätverkskonferensen i Göteborg 2017 publicerad. Dokumentationen från konferensen har sammanställts av Lena Mobrandt och Danuta Wasserman. Ladda ner rapporten här.
Suicidforskning

Vägen till logopedin

18 jun 2018

Vägen till logopedin - den 4 maj invigdes enheten för logopedis nya lokaler och genomfördes boksläpp av Vägen till logopedin - skapandet av en ny profession av Britta Hammarberg professor em vid Enheten för logopedi och Daniel Normark, teknik- och vetenskapssociolog vid Enheten för medicinens...
Logopedi

Viktigt samarbete mellan KI och ryskt forskningscenter

17 jun 2018

En rysk delegation från Almazov National Medical Research Centre besökte KI i juni. Anledningen till besöket var att samtala om fortsatt och stärkt samarbete. Flera av forskarna på det ryska forskningscentret har försvarat sina avhandlingar på Karolinska Institutet med handledning av bland andra...

uMOVE – ny core-facilitet!

17 jun 2018

uMOVE – a biobehavioural health care centre for hUman MOVEment Core-faciliteten uMOVE har i konkurrens erhållit medel från Strategiska forskningsområdet i vårdvetenskap ( SFO-V ) för att bygga upp en modern laboratoriemiljö för forskning med vårdvetenskapliga frågeställningar. Syftet är att erbjuda...
Core facilitetFysioterapi

Maria Ankarcrona professor i experimentell neurogeriatrik!

16 jun 2018

Grattis Maria Ankarcrona - ny professor vid NVS! Maria Ankarcrona, sektionschef vid sektionen för neurogeriatrik, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), har utsetts till professor i experimentell neurogeriatrik. Förstår folk vad du gör om jag säger att du är professor i...
Neurodegenerativa sjukdomarProfessor

Anmälan till Funktion B-kursen med start 30 augusti är nu öppen

14 jun 2018

Anmälan till kursen i försöksdjursvetenskap, “Design of scientific procedures and projects involving animals (Function B)” som organiseras av utbildningsenheten vid Komparativ medicin, är nu öppen. Denna gång består kursen av åtta tillfällen uppdelade under sju veckor, med början den 30 augsuti...
Djurförsök

Forskare från LIME i Almedalen 2018

13 jun 2018

Flera forskare från institutionen för lärande, informatik, management och etik medverkar under årets Almedalsvecka i Visby, den 2Organdonation - en fråga om liv och död-8 juli. Här hittar du de seminarier och debatter där de deltar.

Forskare från PHS i Almedalen 2018

12 jun 2018

Flera forskare från institutionen för folkhälsovetenskap medverkar under årets Almedalsvecka i Visby, den 1-8 juli. Här hittar du de seminarier och debatter där de deltar.

Lars Olson belönas med H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band

12 jun 2018

Lars Olson, Professor vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, belönas med H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för framstående forskningsinsatser inom neurobiologi. Medaljen delas ut vid en ceremoni på Drottningholms Slott den 12 juni 2018.

Internationellt Symposium "Multimorbidity research at the cross-roads" avslutat

11 jun 2018

Internationella forskare, läkare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdspolitiken träffades på Alfred Nobels forum i Stockholm den 21 maj 2018. Framstående talare från Europa och USA, som Mary Tinetti, Martin Roland, Luigi Ferrucci, Stewart Mercer, Cynthia Boyd, Jose M. Valderas och Alessandra...
Kroniska sjukdomar

Ny avhandling om skelettmuskulaturens utveckling och förändrad metabolism efter träning och i sjukdomstillstånd

11 jun 2018

Rasmus Sjögren vid gruppen Integrativ fysiologi försvarar sin avhandling "Regulation of skeletal muscle metabolism and development by small, non-coding RNAs : implications for insulin resistance and type 2 diabetes mellitus" den 13 juni 2018. Huvudhandledare är Juleen R. Zierath. Vad handlar din...
FysiologiIntegrativ fysiologiMetabolism

Pernilla Lagergren får Erik K Fernströms Svenska pris

08 jun 2018

Vi gratulerar Pernilla Lagergren vid gruppen Kirurgisk vårdvetenskap som får 2018 års Eric K. Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, vid Karolinska Institutet. Hon får priset för enastående forskning inom området hälsorelaterad livskvalitet, särskilt hos patienter...
PrisVårdvetenskap

Diplom till student och handledare för bästa uppsats!

07 jun 2018

Vid examinationshögtiden för läkarprogrammet den 1 juni 2018 delades diplom ut för bästa examensarbeten i medicin. Två som fick ta emot pris var Hanna Mèjare Berggren och hennes handledare Christian Olsson, gruppen Thoraxkirurgi, MMK. Titel: Validation and adjustment of Leipzig-Halifax Acute Aortic...

Sommarstängt på LAS-utbildningsenheten 2 juli-13 augusti

05 jun 2018

Från 2 juli till 13 augusti är det ingen praktisk träning eller administration av kursansökningar eller utbildningscertifikat i försöksdjursvetenskap. Ha en skön sommar, önskar Komparativ medicin!
DjurförsökKurs

KI-forskaren Ulf Hedin får Hjärt-Lungfondens stora anslag 2018

05 jun 2018

Ulf Hedin, professor i experimentell kärlkirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag för 2018. Anslaget uppgår till 15 miljoner kronor och delas ut av Prins Daniel vid en ceremoni i Uppsala den 5 juni 2018. Åderförkalkning i hjärnans-...
AnslagHjärt-kärlsjukdomar

Nyexaminerade sjuksköterskor firades vid broschutdelning

04 jun 2018

De nyexaminerade sjuksköterskestudenterna vid Karolinska Institutet (KI) mottog sina broscher vid en traditionell ceremoni i Zanderska huset den 30 maj 2018. Bilder från ceremonin och efterföljande mingel
ExamenOmvårdnadSjuksköterskeprogrammetUtbildningsprogram

Medarbetare från MMC på nordisk implementeringskonferens

04 jun 2018

Konferensen samlade implementeringsforskare från hela världen för att diskutera hur vi kan brygga broar mellan policy, forskning och praktik.

Daniel C. Andersson får Harald och Greta Jeanssons stiftelses pris 2018 till framgångsrik ung forskare och gruppledare

31 maj 2018

Daniel C. Andersson, docent vid Institutionen för fysiologi och farmakologi och läkare på Tema hjärta-kärl, Karolinska Universitetssjukhuset, har tilldelats ”Harald och Greta Jeanssons stiftelses pris 2018 till framgångsrik ung forskare och gruppledare”.

Ny avhandling om lungresektion av maligna tumörer i lungan

31 maj 2018

Mamdoh Al-Ameri vid gruppen Thoraxkirurgi försvarar sin avhandling "Pulmonary resection for malignant tumors" den 8 juni 2018. Huvudhandledare är Ulrik Sartipy. Vad handlar din avhandling om? Min avhandling handlar om lungresektion av maligna tumörer i lungan. Lungcancer och metastas från...
LungcancerThoraxkirurgi

Per-Olof Berggren invald i Korean Academy of Science and Technology

31 maj 2018

Vi gratulerar professor Per-Olof Berggren, forskargruppsledare för gruppen Signaltransduktion vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har blivit invald i The Korean Academy of Science and Technology, KAST. The Korean Academy of Science and Technology , KAST, was established in 1994...
Utmärkelse

Licentiat 19 juni 2018: Favelle Lamb

29 maj 2018

På tisdagen den 19 juni försvarar Favelle Lamb sin licentiatavhandling " Vaccine safety, vaccine effectiveness and other determinants for successful immunisation programmes ". Betygskommittén består av universitetslektor Sofia Carlsson från Institutet för Miljömedicin (KI), dr Helena Hervius...
EpidemiologiVaccin

Disputation 15 juni 2018: Xu Chen

29 maj 2018

På fredagen 15 juni försvarar Xu Chen sin avhandling " Genetic epidemiology of cardiometabolic biomarkers: twin studies in the genomic era ". Som opponent kommer Dr Kerrin Small från Department of Twin Research and Genetic Epidemiology, King's College London. Xus handledare är Patrik Magnusson,...
EpidemiologiGenetikTvillingforskning

Forskare från MMK talade vid invigningen av Karolinskas nya sjukhusbyggnad

29 maj 2018

Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna för högspecialiserad sjukvård invigdes den 25 maj. I entréhallen i sjukhusbyggnaden klippte Hans Majestät Konungen bandet, och därmed är Karolinskas nya sjukhusbyggnad invigd. I den nya sjukhusbyggnaden bedrivs högspecialiserad vård och...
Klinisk forskning

Disputation 8 juni 2018: Fredrik Strand

28 maj 2018

Den 8 juni försvarar Fredrik Strand sin avhandling " Determinants of interval cancer and tumor size among breast cancer screening participants ". Som opponent kommer Professor Emily Conant från Department of Radiology, University of Pennsylvania, U.S.A. Fredriks handledare är Kamila Czene, Keith...
BröstcancerEpidemiologi

Elisabete Weiderpass utnämnd till ny chef vid IARC

22 maj 2018

Professor Elisabete Weiderpass har blivit utsedd till ny chef över IARC, en av de mest prestigefyllda posterna inom internationell cancerforskning. IARC meddelade den 17 maj att Dr. Elisabete Weiderpass utsetts till ny chef för International Agency for Research on Cancer (IARC),...

Bästa lärare och bästa student utsedda vid kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi, Solna

22 maj 2018

Kursen klinisk medicin inriktning kirurgi Solna, termin 7 på läkarprogrammet, hade avslutning den 18 maj och vi gratulerar Johan Erlandsson , Spec läk Kir, Patientområdet Bäckencancer/PF Kolorektalcancer, som utsågs till terminens bästa lärare och Sarah Kopfer som utsågs till bästa student...

Dags för anmälan till MMCs kurser i ledarskap och organisationsutveckling

22 maj 2018

Båda kurserna löper på halvfart över ett år och ges som uppdragsutbildning med kursstart HT 2018.

Ny sjukdomsmekanism vid KOL och kronisk slemhosta upptäckt

21 maj 2018

En ny studie ledd av forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet visar att den kroppsegna signalsubstansen IL-26 tydligt ökar i luftvägarna hos rökare, särskilt hos rökare med akut försämring av KOL, kronisk slemhosta eller bakterier i luftvägarna. De nya rönen publiceras...
Lungmedicin

Uppdaterad publikationslista

16 maj 2018

IMM:s förteckning över aktuella publikationer är uppdaterad.

Kosten en kraftfull medicin - öppet seminarium om diabetesforskningen

16 maj 2018

Söndagen den 27 maj arrangerar Hufvudstadens Diabetesförening ett seminarium om forskningen inom diabetes. Under eftermiddagen får du lyssna till bland annat professor Kerstin Brismar , författaren Michael Mosley och generalkommissarie Anders Lönnberg. Från Institutionen för molekylär medicin och...
DiabetesEndokrinologiKost

Ny MMC studie om anpassningar och följsamhet

15 maj 2018

Färsk studie om hur svenska interventionsforskare hanterar replikering och mer specifikt frågan om anpassningar och följsamhet till evidensbaserade metoder.
Implementeringsforskning

Öppna föreläsningar på Karolinska Universitetssjukhuset

15 maj 2018

Den 20-24 maj hålls öppna föreläsningar i nya sjukhusbyggnaden Karolinska Solna. Lyssna till experter som berättar mer om bland annat cancersjukvården, stroke och hjärtsjukvården. Även föreläsningar om konsten finns på programmet. Under veckan kan du lyssna till två av MMK:s forskare från gruppen...
Hjärt-kärlsjukdomar

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

09 maj 2018

Ett nytt nummer av IMMs nyhetsbrev har skickats ut. Här kan du läsa nyhetsbrevet samt anteckna dig för en kostnadsfri prenumeration.

CIMED utlyser kliniska forskarmånader

08 maj 2018

Center for Innovative Medicine (CIMED) utlyser nu forskningstid för disputerade kliniker verksamma vid Campus Flemingsberg. Utlysningen öppnar onsdag 9 maj 2018. Sista ansökningsdag: 13 juni 2018. För mer information: https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/start.asp
Utlysning

MMC-forskare om implementeringsvetenskap

08 maj 2018

Forskarna Anna Bergström, Henna Hasson, Per Nilsen och Lars Wallin intervjuas i Dagens Medicin om hur forskningsfältet implementeringsvetenskap kan erbjuda hjälp i att omsätta ny kunskap till förändrad praktik.
Implementeringsforskning

Disputation 1 juni 2018: Frida E. Lundberg

08 maj 2018

Den 1 juni försvarar Frida Lundberg sin avhandling " Impact of infertility and assisted reproductive technology on cancer risk ". Som opponent kommer Dr Louise M. Stewart från Faculty of Health Sciences, Curtin University, Australien. Fridas handledare är Anastasia Iliadou Nyman, Anna L.V...
EpidemiologiReproduktionsmedicin

Julian Walfridsson är ny kontaktperson för biosäkerhetsfrågor på MedH

08 maj 2018

Biosäkerhet innebär att skydda människor och miljön från exponering av smittförande biologiska material som genererats i laboratoriet. Biosäkerhet är en del av laboratoriesäkerhetsarbetet. På varje institution finns en kontaktperson för biosäkerhetsfrågor och på MedH är det Julian Walfridsson på...

Yenan Bryceson får Göran Gustafssonpriset i medicin 2018

07 maj 2018

Yenan Bryceson blev nyligen tilldelad Göran Gustafssonpriset i medicin 2018. Priset består av 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag samt ett personligt pris på 250 000 kronor. Nomineringarna kommer från Sveriges universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien. Yenan Bryceson...
HematologiPris

Disputation 25 maj 2018: Kathleen Bokenberger

07 maj 2018

Den 25 maj försvarar Kathleen Bokenberger sin avhandling " The role of sleep and shift work in dementia and cognitive aging: an epidemiological approach ". Som opponent kommer Professor Carol Brayne från Cambridge Institute of Public Health, University of Cambridge. Kathleens handledare är Anna...
DemensEpidemiologi

Nytt kriteriedokument om hudexponering för kemiska ämnen

05 maj 2018

Nordiska expertgruppen har sammanställt en översikt om hudexponering för kemikalier i arbetsmiljön. Dokumentet behandlar metoder att mäta hudexponering och hudsensibilisering samt prevention genom exponeringsbegränsningar och har publicerats i rapportserien Arbete och Hälsa. Författare är Anneli...

Disputation 18 maj 2018: Gustaf Rejnö

04 maj 2018

Fredag 18 maj försvarar Gustaf Rejnö sin avhandling " Asthma, anxiety and depression in pregnancy: the impact on pregnancy, delivery and perinatal outcomes ". Som opponent kommer Professor Deborah Jarvis från Department of Respiratory Epidemiology and Public Health vid Imperial College London...
AstmaEpidemiologi

Pages