NyheterForskning

Musklinik ny service för KI-forskare

Publicerat 2015-09-22 11:06. Uppdaterat 2015-09-25 12:51This page in English
Musklinik webbild

Bild för användning till artiklar om djurförsök.

A new service for KI researchers is the Wallenberg laboratory’s mouse clinic. Photo: Ulf Sirborn

I Wallenberglaboratoriets lokaler startas nu KIMM, Karolinska Institutet Mouse Models, som är en ny serviceverksamhet för forskare som gör försök på genetiskt förändrade möss. Där kan man undersöka möss som har förändrad arvsmassa för att utveckla till exempel diabetes, cancer eller depression. Man kan också tillverka möss där andra gener saknas eller är förändrade.

Den nya verksamheten erbjuder forskarna möjlighet att köpa hematologiska, fysiologiska och patologiska hälsokontroller av djuren, som också kan bli beteendeundersökta. Alla kontroller görs efter beställning från forskarna och utförs vid vissa åldrar och på vissa sätt enligt en internationell standard. Därmed kan djuren jämföras via en internationell databas, vilket ökar möjligheten att upptäcka nya samband mellan sjukdomar och gener.

– Gener verkar globalt i kroppen. Det är väldigt smalt att undersöka hur en specifik gen påverkar endast en specifik funktion. Om man i stället följer djurets hälsa med en bredare ansats kan vi upptäcka nya sjukdomar och sjukdomssamband och förstå den undersökta genen bättre, säger Brun Ulfhake, verksamhetschef för Komparativ medicin och initiativtagare till KIMM.

Forskarna kan även själva utföra försök på mössen med egen eller hyrd utrustning i KIMM:s lokaler, en service som kallas open access, och laboratoriet kan erbjuda möjligheten att göra försök på bakteriefria möss.

Möss är det mest använda däggdjuret i försök. Enligt Brun Ulfhake beror det främst på att kartläggningen av mössens arvsmassa har kommit längst. Av musens uppskattningsvis 23 000 gener är cirka 5 000 kartlagda.

– När vi fortsätter att forska på möss bidrar vi till att kartlägga hela arvsmassan hos ett däggdjur och får då nya möjligheter att förstå enstaka geners betydelse i ett sammanhang av hela arvsmassan. När det är gjort kommer musens arvsmassa att bli referensbibliotek för andra däggdjur, inklusive människan. Vi har ungefär lika många gener som musen, säger Brun Ulfhake.

Text: Annika Lund

Foto: Ulf Sirborn

Här kan du läsa mer om den nya muskliniken: ki.se/kimm.
Core facilitetDjurförsökGenetikOrganisation