Mentorprogram vidgar vyerna för blivande läkare

Publicerat 2009-12-08 00:00. Uppdaterat 2013-11-26 10:22

Ett nystartat mentorprogram vid Karolinska Institutet, KI, ger läkarstudenter den unika möjligheten att möta inspirerande förebilder och motiveras till alternativa vägar, nya som gamla, inom läkarens potentiella yrkesområden.

- En önskan om att hitta förebilder som finns inom medicinbranschen fick mig att starta ett nätverk som vidgar vyerna. Detta för att byta tankar och idéer med äldre kollegor och kunna ställa frågor utöver det som tillhör utbildningen i stort, säger initiativtagaren Hedieh Asadi, läkarstudent vid KI.

Mentorprogrammet som går under namnet Prominentia har som målsättning att visa vilka dörrar som står öppna med en läkarexamen och samtidigt stimulera till personlig utveckling och vägledning kring läkarrollen. Mentorerna, som är tolv till antalet, är samtliga läkare med ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Utifrån personligt brev och CV har en noga matchning gjorts av adepter och mentorer.

Under ett läsår håller adept-mentorparen på eget initiativ kontakten med varandra. Utöver detta anordnas gemensamma träffar med kontinuerlig utbildning, där adept-mentorparen får tillgång till tips och ramverk kring mentorskapet.

- För mig har mentorprogrammet inneburit möte med otroligt inspirerande förebilder, både inom offentlig och privat sektor, som gett mig vägledning kring framtida yrkesval genom att visa var dörrarna finns och hur jag kan öppna dem, säger Hedieh Asadi.

Journalister är välkomna till nästa träff mellan adepter och mentorer

Tid: Torsdag 5 februari kl. 17-20

Plats: Roche, Liljeholmsstranden 5

Mentorprogrammet Prominentia är ett ideellt projekt i samarbete med Karolinska Institutet, AstraZeneca, The Boston Consulting Group, Healthcap och Roche. Det startade hösten 2008 med ambitionen att erbjudas årligen för läkarstudenter på KI.

För mer information, kontakta: