Konferens om stress och hälsa hos kvinnor

Publicerat 2012-02-28 00:00. Uppdaterat 2013-11-26 10:32

[PRESSINBJUDAN 2012-02-27] Mer än hälften av alla dödsfall beror på hjärt-kärlsjukdom, som är den vanligaste sjukdomsorsaken hos både män och kvinnor. Men fortfarande är de flesta studierna om hjärt-kärlsjukdom utförda på män. Därför samlas ledande forskare den 9 mars i Stockholm för symposiet "Women, Stress and Health; concepts, results and future perspectives".

Flera internationella experter kommer att delta i symposiet.

- De kommer att ge en tankeväckande resumé av den senaste forskningen, utvärdera resultat och sammanfatta framtida perspektiv och försöka översätta forskning och vetenskap till praktisk medicin. Detta är särskilt viktigt med tanke på att kvinnor lever längre än män och att livet med sjukdom och funktionshinder innebär mänskligt lidande och höga kostnader för samhället, säger Kristina Orth-Gomér, professor som forskar om kvinnors stress och är värd för symposiet.

För drygt 20 år sedan kom den allra första studien om stress hos kvinnor och dess påverkan på hjärt-kärlsjukdom, kallad "Stockholm Female Coronary Risk Study". Det var en tvärvetenskaplig studie där man undersökte kvinnor med hjärt-kärlsjukdom ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. Kristina Orth-Gomér, menar att det är oklart hur kunskapen från tidigare studier har kunnat användas för att förbättra kvinnors hälsa.

- Nu behövs insatser för att främja hälsosamma förändringar i kvinnornas livsstil. Vi vet att kvinnor och män generellt hanterar stress på olika vis. Vi har nyligen funnit att kvinnor med hjärt- kärlsjukdom, som fått gå en årslång kognitiv beteendeterapeutisk kurs och lärt sig reducera stress i vardagslivet, levde längre, var mer nöjda och behövde mindre sjukvård.

Journalister är välkomna till symposiet "Women, Stress and Health; concepts, results and future perspectives"

  • Tid: Fredagen den 9 mars klockan 9.00-17.30.
  • Plats: Karolinska Institutet Campus Solna, Tomtebodavägen 6, Scheelelaboratoriet, Samuelssonsalen.

För fullständigt program, tryck på nedanstående länk:

Symposiet arrangeras i samarbete med det tyska medicinska universitetet Charité (Charité - Universitätsmedizin Berlin).

För ytterligare information kontakta:

Hämta genrebilder från universitetets olika verksamheter (finns även rörligt bildmaterial för webb och teve):