Kommentar angående DN-artikel publicerad 19 juli 2018

Publicerat 2018-07-20 10:45. Uppdaterat 2018-07-21 10:36
En hög av papper på ett bord

Används av Kommunikationsavdelningen, vid kommunikation kring beslut och beslutsunderlag på central nivå

Den 25 juni 2018 fattade rektor beslut i oredlighetsärendet som gällde sex vetenskapliga artiklar.Decision has been made 

Kommentar: I DN:s artikel riktas kritik mot rektorsbeslut den 25 juni 2018 som gäller misstanke om oredlighet i forskning. I artikeln riktas även misstanke om forskningsfusk mot rektor själv.

– Angående de misstankar om forskningsfusk som riktas mot mig: Jag är medförfattare till studien i fråga, Journal of Neuroscience (1999) 19 6475-6487 av M M Arroyo-Jimenez, J P Bourgeois, L M Marubio , A M Le Sourd, O P Ottersen, E Rinvik, A Fairén, J P Changeux. Studien var ett samarbete mellan fyra olika laboratorier, däribland mitt eget. Det experiment som nu ifrågasätts gjordes vid det laboratorium i Paris där huvudförfattaren var verksam. Jag har kontaktat huvudförfattaren för att utreda vad som har hänt, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Kommentar av Karolinska Institutets ordförande Mikael Odenberg:

Kommentaren i sin helhet i Ordförandebloggen: "Anmälan mot rektor kommer inte att tas upp av KI. Den artikel som ifrågasätts tillkom långt före det att Ole Petter Ottersen började arbeta på KI och den handlar om experiment huvudsakligen utförda vid Pasteur-institutet i Paris. Följaktligen kommer jag att hänvisa anmälaren dit."

Länkar

GranskningKommentar