NyheterForskning

KI:s forskning toppar i genomslag enligt VR:s forskningsbarometer

Publicerat 2017-07-17 10:58. Uppdaterat 2017-08-30 10:03This page in English
Forskare i laboratorium vid Karolinska Institutet

Forskare i laboratorium vid Karolinska Institutet

Forskare i laboratorium vid Karolinska InstitutetResearchers in lab at Karolinska Institutet 

KI:s forskning placerar sig väl i Vetenskapsrådets (VR) forskningsbarometer för 2017, och har störst andel högt citerade publikationer i en jämförelse av universitet och högskolor i Sverige. 

VR:s forskningsbarometer ska ge en övergripande bild av tillståndet för svensk forskning genom att undersöka ett trettiotal indikatorer om finansiella resurser, forskande personal och resultat som genereras i form av vetenskapliga publikationer och citeringsgenomslag.

Årets barometer visar att KI hade högst citeringsgenomslag för vetenskapliga artiklar publicerade 2013–2015, samt att antalet högt citerade publikationer vid KI hade ökat från 12 procent under perioden 2008–2010 till 14 procent under perioden 2013–2015. 

Länkar

OrganisationUtvärdering