KI visade sina färger på EuroPride

Publicerat 2018-08-07 10:08. Uppdaterat 2018-08-07 15:21This page in English
KI på EuroPride
Foto: Erik FlygPhoto: Erik Flyg 

Under parollen A university for diversity gick KI och Medicinska Föreningens HBTQ-förening Queerolinska för femte året i rad i Stockholms prideparad. 

Från ledningen deltog bland annat KI:s prorektor Karin Dahlman-Wright, som har ett övergripande ansvar för lika villkors arbetet inom KI, dekan Anders Gustafsson samt prefekt Mats Olsson.
– Prideparaden är inte bara ett tillfälle att samlas och stå upp för lika villkor utan är en del av ett kontinuerligt arbete som pågår under hela året, säger Karin Dahlman-Wright. 

Temat för årets prideparad var ”Two cities, one country – for a united Europe, open to the world” och det inspirerade universitet från Stockholmsområdet att gå tillsammans som Academic Pride.
– Genom Academic Pride vill vi lyfta fram att värderingar som tolerans, integration, mångfald och respekt är viktiga element i en bra utbildning oavsett ämnesområde, säger Lena Schaller, ordförande i Queerolinska. Utöver utbildning och forskning anser vi att det är universitetens ansvar att lära ut samt omfamna förändringar som stödjer dessa värderingar.

Foto: Erik Flyg

Länkar

JämställdhetStudent