NyheterUtbildning

KI satsar på innovationer för äldres hälsa

Publicerat 2016-06-13 15:54. Uppdaterat 2016-06-14 14:01This page in English

Inom ramen för EU-projektet EIT Health satsar man på att få fram innovationer riktade mot äldres hälsa – och studenterna bjuds in att vara med. Karolinska Institutet vill stimulera medarbetare och studenter och till ett innovativt och entreprenöriellt tankesätt.

Inger Lundqvist. Foto: Camilla Svensk– Vi vill nyttogöra forskningen mycket mer och visa studenterna vilka möjligheter som finns inom innovation, säger Inger Lundqvist, projektledare på innovationskontoret vid Karolinska Institutet.

Hennes uppgift är att koordinera alla de tre delarna i EIT Health på KI; forskning, utbildning och affärsutveckling. EIT Health är ett EU-finansierat, europeiskt samarbete mellan toppuniversitet, ledande vårdgivare och företag, som går ut på att öka samarbetet mellan forskning och industri. Målet är att få fram nya innovationer som främjar ett hälsosamt liv, aktivt åldrande och förbättrad vård.

– EIT Health är ett av flera initiativ som KI har tagit kring satsning på innovation och entreprenörskap, säger hon.

På sikt vill man att projektet leder till att förbättra livskvaliteten och hälsovården i hela Europa genom de nya produkter och tjänster som man räknar med kommer ut.

– En av våra största samhällsutmaningar är den åldrande befolkningen. De äldre behöver leva ett mer aktivt och hälsosamt liv så att de utnyttjar mindre hälso- och sjukvård, säger Jan-Olov Höög, professor och Scandinavian director för EIT Health Education.

Om integrationen mellan företagande, forskning och högre utbildning blir mer naturlig kommer det att bli lättare att få fram fler innovationer snabbare.

– Vi vill få igång nya innovativa företag inom hälsosektorn som riktar sig till äldre personer, säger Jan-Olov Höög.

Redan under 2016 vill man att EIT Health-projekten runt om i Europa ska kläcka 80 nya företagsidéer. Från 2018 tänker man sig 70 nya start-ups per år.

Att få med sig studenterna är avgörande för hur väl projektet kommer att lyckas.

– Vi vill att studenterna ska få upp ögonen för entreprenörskap, så att de är rustade att ta hand om framtidens stora samhällsutmaningar, säger Jan-Olov Höög och poängterar att det redan finns ett regeringsuppdrag som säger att alla utbildningar ska ta med entreprenörskap på schemat.

På KI finns i dag ett antal utbildningsaktiviteter inom EIT Health. Förutom jätteeventet Innovation Day, som går av stapeln den 18 november, finns även andra aktiviteter inom ramen för EIT Health. Man vill låta studenter arbeta med verkliga utmaningar från företag och med innovationsprojekt genom att jobba intensivt i team. Det ingår även ett tävlingsmoment, som gör utmaningen extra rolig att vara med på.

– I Stockholm hade vi en workshop i slutet av april med drygt 30 deltagare, många studenter, men även lärare, forskare, doktorander samt en representant från ett företag som stod för själva innovationsutmaningen, säger Hanna Jansson, chef för enheten för bioentreprenörskap och Starter Lab-ansvarig.

Nästa anhalt för workshopen blir Lissabon 6-8 oktober och sedan fortsätter den på turné runt om i Europa.

– Det är också en tävling, men tanken är inte att fokusera på tävlingen utan att delta och lära sig processen, säger Hanna Jansson.

 

TEXT: Maja Lundbäck

EntreprenörskapInnovationInternationelltSamverkanStudentUtbildningsprogramÅldrande