KI-kalendern

Här hittar du föreläsningar, seminarier, symposier, konferenser, disputationer med mera som arrangeras av Karolinska Institutet.

To the English KI Calendar

E.g., 2018-02-17
E.g., 2018-02-17

26 apr 2018

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Thomas Nyström

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Thomas Nyström The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00

Seminarium: Aktivitetsteori med Anu Kajamaa

Engage, plan 3, Widerströmska huset, Tomteboda vägen 18A.
Campus Solna
Välkommen på seminarium om aktivitetsteori på LIME med Anu Kajamaa . Seminariet hålls på engelska. Anmälan Öppet för alla, men föranmälan krävs. Kontakt: Agnes Elmberger
Föreläsningar och seminarier

27 apr 2018

09:00

Halvtidskontroll: Agnes Elmberger

Engage, plan 3, Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18A
Campus Solna
”From Theory to Practice Implementation of Medical Education Research in Clinical Education”. Huvudhandledare: Klara Bolander Laksov .
Halvtidskontroller
09:00

Disputation - Ylva Kaiser

Skandiasalen, Q1:01, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
The Blind Spot: Inflammatory Pathways and Specific Antigens in Clinical Phenotypes of Pulmonary Sarcoidosis Huvudhandledare: Prof. Johan Grunewald Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna Opponent: Prof. Jan C. Grutters Department of Pulmonary Diseases, University Medical Center...
Disputationer
09:00

Disputation Yiqiang Zhan

Föreläsningssal Petrén, Nobels väg 12B
Campus Solna
Titel : A short story of long telomere: Exploiting evidence in aging epidemiology Opponent : Dr. Tom Gaunt, University of Bristol Betygskommitté : Doc Neda Agahi, KI, Professor Kamila Czene, KI/MEB, Doc Marita Cohn, LU Handledare : Sara Hägg, Nancy Pedersen, Chandra Reynolds
Disputationer
09:30

Disputation Martin Nordberg

Södersjukhusets Aula, hiss C, plan 6
Södersjukhuset
Modifiers of patients’ Emergency Department care seeking behavior Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Vo Kirurgi Opponent: PhD Mathias Wargon, Paris Diderot University, Dept. of organization, management and quality of emergency department Betygsnämnd: Professor Bo...
Disputationer
12:00 till 15:00

KI:s Arbetsmiljödag 2018 - tema säkerhetskultur

Föreläsningssal: Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, Campus Solna
Campus Solna
Ett unikt tillfälle att ta del av och få inspiration kring hur man kan förbättra säkerhetskulturen både på din arbetsplats och för hela KI. Programmet för dagen Psykologiska aspekter av att förbättra säkerhetskulturen, assisterande Professor Jop Groeneweg, Leiden Universitet Arbetsmiljö- och...
Föreläsningar och seminarier

03 maj 2018

09:00 till 12:00

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

Sal Petrén, Nobels väg 12B
Campus Solna
Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Erik Eliasson

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Erik Eliasson The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier

07 maj 2018

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

Charles, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Campus Solna
Syfte: Syftet är öka kunskaperna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med såväl förebyggande som åtgärdande insatser. Innehåll: Organisatorisk och social arbetsmiljö och stödjande processer och åtgärder som idag finns att tillgå vid...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
14:00

Seminarium Jesper Ahlin

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska, endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik
16:00 till 18:30

Doktorandseminarium

C1:87, Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Måndagen den 7 maj, kl 16:00-18:30 Doktorandseminarium Lokal: C1:87, Huddinge Doktorand Ann Malmenholt Titel: Abstract Doktorand Sara Stormoen Titel:
Föreläsningar och seminarier
CLINTEC - Enheten för logopedi

08 maj 2018

11:00

Öppna seminarier vid NVS: To be announced

Gävlegatan 16, New York (stora konferensrummet), plan 8
Annan
Jonas Wastesson , PhD, Aging Research Center, KI/SU Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap Telefon: 08-690 68 76 Enhet: ARC (Aging Research Center) E-...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)
13:00 till 16:00

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Denna workshop fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Vi diskuterar litteraturöversiktens funktion och struktur...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:00 till 15:00

PHSP seminarium: "Population aging and health"

Marie, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A
Campus Solna
Forskarutbildningsprogrammet i folkhälsovetenskap (PHSP) välkomnar alla doktorander och forskare på KI till vårt tredje seminarietillfälle i seminarieserien "Population Change and Public Health". Seminarieledare är docent Karin Modig . Läs mer om seminarietillfället på engelska .
Föreläsningar och seminarier

10 maj 2018

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Anca Catrina

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Anca Catrina The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier

14 maj 2018

12:00 till 13:00

Pedagogiskt Forum - Danderyd

Stora Aulan
Danderyds sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyd Måndag 14 maj kl. 12.00 – 13.00 Stora Aulan Agneta Pleijel "Doften av en man" Agneta Pleijel är en av våra stora författare som har fått en lång rad stora priser och utmärkelser, senast De Nios Stora Pris. Hon har skrivit ett tiotal romaner, bl.a. en...
Föreläsningar och seminarier

15 maj 2018 - 17 maj 2018

08:30 till 15:30

GAP 2018 konferens

Aula Medica, Erling Persson auditorium & Campus Solna
Campus Solna
Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, agerar värd för den årliga GAP-konferensen 2018 Global efforts fighting cancer. GAP 2018 ”Global Efforts Fighting Cancer” är en stor internationell cancerkonferens som samlar framstående forskare och...
Konferenser och symposier
StratCan

15 maj 2018

09:30

Halvtidsseminarium Cecilia Lundholm

Konferensrum 1533 Biobanken/MEB, Nobels väg 12A, Solna
Campus Solna
Titel : Causes and consequences of socioeconomy, maternal stress and tobacco smoke exposure in utero on early growth and childhhod asthma Handledare : Catarina Almqvist Malmros, Henrik Larsson, Brian D'Onofrio, Göran Pershagen
Halvtidskontroller
12:00 till 13:00

Pedagogiskt Forum - Solna

Aula Nanna Svartz, Karolinska Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Tisdag 15 maj kl. 12.00 – 13.00 Aula Nanna Svartz Sigrid Combüchen "Sidonie & Nathalie" Sigrid Combüchen är en våra stora författare som kom till Sverige från Tyskland som sexåring. Hon är också verksam som lärare på Författarskolan på Lunds universitet...
Föreläsningar och seminarier
12:00 till 13:00

ALL-LIME-PhD-Seminarium-Serie

Duncan, 2nd floor at Widerströmska (Tomtebodavägen 18a)
Campus Solna
ALL-LIME-PhD-Seminar-Series* with feedback from senior researchers! We are starting up the next iteration of the ALL-LIME-PhD-Seminar-Series* with feedback from senior researchers! We are starting up an all-LIME PhD* student seminar series to receive feedback from senior researchers and other PhD...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 14:00

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
18:00 till 21:00

Föredrag: Om utgivningen av Carl von Linnés korrespondens

Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus, Annerovägen 12, Solna
Annan
Brevet på bilden är från Linne till Abraham Bäck (1713-­1795) och daterat den 13 November 1761. Det tillhör Hagströmerbibliote­ket, MS:27:119 och har i den di­gitala utgåvan nr L2995. Det var inte känt när korrespondensen mellan Linne och Bäck publice­rades i Bref och skrifvelser af och till Carl...
Föreläsningar och seminarier

16 maj 2018

12:00 till 13:00

Pedagogiskt Forum - Södersjukhuset

Stora Aulan
Södersjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset Onsdag 16 maj kl. 12.00 – 13.00 Stora Aulan Sigrid Combüchen "Sidonie & Nathalie" Sigrid Combüchen är en våra stora författare som kom till Sverige från Tyskland som sexåring. Hon är också verksam som lärare på Författarskolan på Lunds...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 16:00

Grundutbildning i upphandling steg 2

Konferensrum 507, Aula Medica, Novels väg 5
Campus Solna
I kursen fördjupar vi oss bl.a. i direktupphandlingar och hur ramavtal ska användas tillsammans med vårt E-handelssystem.
Annan
15:00 till 16:00

Environmental Factors and Health seminar

Room 311, Retzius väg 13 A/B (hus 75)
Campus Solna
Seminar organised by the doctoral programme Environmental Factors and Health Katharina Klöditz - title to be announced Patricia Gonzalez Rodriguez - title to be announced
Föreläsningar och seminarier

17 maj 2018

09:00

Antagningsseminarium

Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A
Campus Solna
Antagningsseminarium för nya doktorander vid institutionen för folkhälsovetenskap. Läs mer om antagning på application and admission to doctoral studies at PHS Kontaktperson Administrative officer Anastasia Urban E-post: fu-adm@phs.ki.se
Antagningsseminarier
13:00 till 15:00

Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
15:00 till 16:00

Epi-student seminar

Rum 221, Retzius väg 13 a
Campus Solna
Hanna Mogensen: TBA Rebecka Hjort: TBA Aim To allow all PhD students and postdocs within the field of epidemiology to present their ongoing research projects, and to encourage questions from other students, in an informal setting. Format Seminars will occur once per month on Thursdays (except...
Föreläsningar och seminarier
16:00 till 18:00

Gästseminarium

Birkeaulan 1, Karolinska Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Torsdagen den 17 maj, kl 16:00-18:00 Gästseminarium Lokal: Birkeaulan 1, Huddinge Sheffield Titel: Abstract Välkomna!
Föreläsningar och seminarier
CLINTEC - Enheten för logopedi

18 maj 2018

09:00 till 12:00

Kurs i webbkommunikation, maj 2018

Konferensrum 635, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet. Kursen består av dessa delar: Målgrupper - vilka är de och vad vill de? Skriva för webben - från rubrik till punktlista Strukturera ditt innehåll -...
Annan
09:00

Disputation Gustaf Rejnö

Föreläsningssal Petrén, Nobels väg 12B
Campus Solna
Titel : Asthma, anxiety and depression in pregnancy - the impact on pregnancy, delivery and perinatal outcomes Opponent : Professor Deborah Jarvis, Imperial College London Betygskommitté : Professor Maria Feychting, KI/IMM, Professor Göran Wennergren, GU, Doc Per Lindqvist, KI/CLINTEC Handledare :...
Disputationer

21 maj 2018

14:00

Seminarium Barbro Fröding

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska, endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

22 maj 2018

13:00 till 16:30

Utbildning i Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar

S 413 Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Syfte: Att få fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Innehåll: Riskbedömningar – viktiga begrepp och definitioner, Riskbedömningsmetodik inkl. krav på dokumentation,...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
13:00 till 14:30

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
I denna workshop kommer vi att guida dig genom några resurser som kan hjälpa dig att skapa en uppdaterad publikationslista. Listan kan berikas med antal citeringar, idskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexten. Vi kommer också att ta dig igenom stegen för att skapa ett författar-ID (ORCID...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
16:00 till 17:00

KIND Seminar: Effects of a cognitive-behavioural intervention on adolescent insomnia and psychiatric comorbidities

KIND, CAP Research Center, Gävlegatan 22B, floor 8, Conference room: Rosemary
Annan
Welcome to our open KIND seminars Lie Åslund , psychologist, PhD, Karolinska Institutet Effects of a cognitive-behavioural intervention on adolescent insomnia and psychiatric comorbidities The lectures and subsequent discussions will be held in English and are open for all to attend. No...
Föreläsningar och seminarier

23 maj 2018

10:00

Öppna seminarier vid NVS: Aging beyond description: the example of sarcopenia

To be decided
Annan
International Forum with Luigi Ferucci , Scientific Director NIA, Longitudinal Studies Section Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap Telefon: 08-690...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)
13:00 till 14:30

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
I denna workshop kommer vi att guida dig genom några resurser som kan hjälpa dig att skapa en uppdaterad publikationslista. Listan kan berikas med antal citeringar, idskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexten. Vi kommer också att ta dig igenom stegen för att skapa ett författar-ID (ORCID...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:30

Antagningsmöte till forskarutbildningen vid CLINTEC

Sevastikbiblioteket, K54, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Antagningsmöten till forskarutbildningen vid CLINTEC våren 2018. En komplett ansökan (enligt instruktionerna på CLINTECs hemsida , "Rutiner för antagning"), inlämnas i ett original ( enkelsidigt, ohäftad samt i ordningsföljd enligt checklistan ) två kopior ( dubbelsidiga, häftade ) till Agneta...
Antagningsseminarier
15:30

Antagning av nya doktorander

Konferensrum Erling Persson, L1:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Antagningsseminarier

24 maj 2018

00:00

Disputation: David Lassiter

Inghesalen, plan 2, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A
Campus Solna
Detecting Novel Effects of Exercise or AMPK Activation in Human Skeletal Muscle Opponent Bret Goodpaster, Sanford Burnham Prebys-Medical Discovery Institute Betygsnämnd Anders Arner, Karolinska Institutet Ewa Ehrenborg, Karolinska Institutet Niels Jessen, Aarhus University
Disputationer
13:00

Antagningsseminarium Forskarutbildningen KI SÖS

sal Ihre (hiss P, plan 0)
Södersjukhuset
Sista ansökningsdag torsdag 5 april.
Antagningsseminarier

24 maj 2018 - 25 maj 2018

09:00 till 16:00

Symposium “Head Trauma in Sports and Risk for Dementia”

Nobel Forum, Karolinska Institutet
Campus Solna
Varmt välkomna till detta symposium med tema “Head Trauma in Sports and Risk for Dementia”. Program och mer information finns att ladda ner här . Registrering Ingen avgift! Först till kvarn! Registrera dig via e-post till: gunilla.johansson@ki.se Organisationskommitté Bengt Winblad, Kaj Blennow,...
Konferenser och symposier
SRP Neuro

25 maj 2018

09:00

Disputation Kathleen Bokenberger

Föreläsningssal Petrén, Nobels väg 12B
Campus Solna
Titel : The role of sleep and shift work in dementia and cognitive aging: an epidemiological approach Opponent : Professor Carol Brayne, University of Cambridge Betygskommitté : Professor Agneta Herlitz, KI, Professor Johan Fritzell, KI, Doc Sari Stenholm, Åbo Universitet Handledare : Anna Dahl...
Disputationer
13:00

Halvtidskontroll Ämma Tangen

Sjögren salen, Psykiatrihuset (R5)
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Titel: PET studies of the serotonin and GABA systems in relation to behavioural phenotypes in psychiatry Huvudhandledare: Jacqueline Borg, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet Bihandledare: Johan Lundberg, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska...
Halvtidskontroller

29 maj 2018

13:00

Journal Club in Health Economics

Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, Inspire, plan 4
Campus Solna
Föranmälan krävs. Kontakta olivia.ernstsson@ki.se för mer information.
Föreläsningar och seminarier
MMC - Medical Management Centre
13:00 till 15:00

Workshop: Biomolekylära "genombrotts-databaser"

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Det finns för närvarande över 1700 biomolekylära databaser och nya utvecklas kontinuerligt. Att hålla sig uppdaterad är svår. Ett sätt är att ta råd från tidningen Nuclear Acid Research (NAR) Database Edition. År 2017 föreslog NAR ett antal "genombrotts-databaser". Under den här workshopen får du...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:30

Öppna seminarier vid NVS: Diabetes, cognitive ageing and dementia

To be decided
Annan
International Forum with Geert Jan Biessels , Professor, UMC Utrecht Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap Telefon: 08-690 68 76 Enhet: ARC (Aging...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)

31 maj 2018 - 01 jun 2018

14:15

StratNeuro Retreat 2018

Sånga-Säby Hotell & Konferens, 179 96 Svartsjö
Annan
StratNeuros årliga konferens, som är öppen för alla forskare på Karolinska Institutet, Umeå Universitet och KTH.
Konferenser och symposier
SRP Neuro

31 maj 2018

17:00

Examenshögtid - Global master

Erling Perssonsalen, Aula Medica
Campus Solna
Studenter som tar examen från engelskspråkiga masterprogram i juni 2018 bjuds till en ceremoni på Karolinska Institutet torsdag den 31 maj. Inbjudan med mer information kommer att skickas till berörda studenter per e-post i april. Klädsel: valfri vårdad klädsel
Annan

Pages

E.g., 2018-02-17
E.g., 2018-02-17

Torsdag 26 April

Fredag 27 April

Torsdag 3 Maj

Måndag 7 Maj

Tisdag 8 Maj

Torsdag 10 Maj

Måndag 14 Maj

Tisdag 15 Maj

Onsdag 16 Maj

Torsdag 17 Maj

Fredag 18 Maj

Måndag 21 Maj

Tisdag 22 Maj

Onsdag 23 Maj

Torsdag 24 Maj

Fredag 25 Maj

Tisdag 29 Maj

Torsdag 31 Maj

Pages