KI-kalendern

Här hittar du föreläsningar, seminarier, symposier, konferenser, disputationer med mera som arrangeras av Karolinska Institutet.

To the English KI Calendar

E.g., 2019-01-20
E.g., 2019-01-20

12 mar 2019

13:00 till 16:00

KIB-Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

Synapsen 2, University Library
Campus Solna
Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:00

Cell and Tumour Biology Seminar: Title to be announced

Biomedicum B0313 3rd floor (Main entrance), Solna Campus.
Campus Solna
Speaker to be confirmed
Föreläsningar och seminarier
Biomedicum

13 mar 2019 - 23 maj 2019

09:30 till 17:00

Utbildning i Formella/operativa chefs- och ledarskapet, 2019 omg. 1

Solna
Campus Solna
Ledarskapsutbildning för dig som har delegerat personal- och ekonomiansvar. Ytterligare information och anmälan Välkommen!
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)

13 mar 2019

13:00 till 15:00

KIB-workshop: Att skriva populärvetenskapligt – för doktorander och forskare

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
När du skriver om din forskning ska du alltid anpassa din text till de avsedda läsarna – oavsett om de är forskare inom ett annat fält, forskningsfinansiärer eller bara forskningsintresserade i allmänhet. Under den här workshoppen kommer du att få att få råd om hur du kan anpassa innehållet,...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

14 mar 2019

12:30

OnkPat Extra Seminar: Samir Khleif

BioClinicum J3:12 Nanna Svartz, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
- Titel kommer - Talare Samir Khleif, Director of GRU Cancer Center, Augusta University, USA Värd Andreas Lundqvist Välkommen!
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 16:00

KIB-Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter

Synapsen 2, University Library
Campus Solna
En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här workshopen diskuteras sökmetodik, databaser...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

15 mar 2019

00:00

Disputation: Mona Ahmed

Clarence Crafoord, A5:04, Eugeniavägen 3
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Development of contrast agents for molecular imaging of inflammation - application in models of inflammation and atherosclerosis Opponent Ebo de Muinck, Linköpings universitet Betygsnämnd Helen Zackrisson, Linköpings universitet Anders Sundin, Uppsala Universitet Myriam Aouadi, Karolinska Institutet
Disputationer
12:30

OnkPat Friday Seminar Ron Taylor

BioClinicum J3:12 Nanna Svartz, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Compelling Evidence for Re-design of Dosing Schedules in mAb-based Immunotherapy of Cancer: Lessons learned from CD20 mAbs Talare Ronald P Taylor, University of Virginia School of Medicine, USA Värd Anders Österborg Välkommen!
Föreläsningar och seminarier

18 mar 2019

13:00 till 15:30

KIB workshop: Writing Clearly

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
In order to communicate your research to others, your writing needs to be clear and well-structured. This applies not just to the overall structure of your text; it also applies to your sentences. In this workshop, you will learn hands-on tips and techniques for writing the kind of clear, concise...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

19 mar 2019

09:00 till 10:30

Administratörsmöte

von Behring, ANA 8, plan 9
Campus Flemingsberg
Annan
CLINTEC - Medarbetare
13:00

Cell and Tumour Biology Seminar: Title to be announced

Biomedicum B0313 3rd floor (Main entrance), Solna Campus.
Campus Solna
Speaker to be confirmed
Föreläsningar och seminarier
Biomedicum

20 mar 2019

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

S 515, Alfred Nobels Allé 10, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Obligatorisk arbetsmiljöutbildning! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön ska gå utbildningen. Kursledare: Pia Stenberg, HR-avdelningen i samarbete med Previa. Språk: Detta kurstillfälle ges på svenska. Anmälan Information och anmälan
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)

21 mar 2019

13:00 till 16:00

KIB-Workshop: Publicera med genomslag – välja tidskrift för publicering

Synapsen 2, University Library
Campus Solna
Att välja tidskrift för publicering är inte ett helt enkelt beslut. Det finns flera aspekter att fundera över i samband med valet. Den här workshopen kommer att diskutera faktorer som tidskriftens ämnesinriktning och läsare, Journal Impact Factor, Open Access och annat. Dessa faktorer kommer att...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

22 mar 2019

00:00

Disputation: Meike Paschen

Rolf Luft Auditorium, L1:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Pancreatic beta-cell insulin signaling in genetic and dietary models of obesity and insulin resistance Opponent Peter Flatt, Ulster University, Belfast Betygsnämnd Anna Krook, Karolinska Institutet Ingrid Dahlman, Karolinska Institutet Anders Tengholm, Uppsala Universitet
Disputationer
09:00 till 12:00

KIB-Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

Hörsal Atrium, Nobels väg 12 B
Campus Solna
Ur innehållet: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

26 mar 2019

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Charles, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Campus Solna
Obligatorisk arbetsmiljöutbildning! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön ska gå utbildningen. Språk: Detta kurstillfälle ges på svenska. Information och anmälan.
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
10:00 till 12:00

KIB-Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

28 mar 2019

13:00 till 16:00

KIB-Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar. Läs mer och anmäl dig på...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

29 mar 2019

12:30

OnkPat Friday Seminar: Staffan Strömblad

BioClinicum J3:12 Nanna Svartz, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Novel cell-matrix adhesion structures Talare Staffan Strömblad, institutionen för biovetenskaper och näringslära, KI Värd Arne Östman Välkommen!
Föreläsningar och seminarier

30 mar 2019

09:00 till 16:30

Rethinking Higher Education: Inspired by the Sustainable Development Goals

Aula Medica, Nobels väg 6
Campus Solna
During this one-day conference, students, teachers, researchers and other higher education professionals are invited to explore how we can take responsibility for, and be inspired by, these goals in our educational programs, research, and collaboration with society. Well into the 21st century, we...
Konferenser och symposier

01 apr 2019

16:45 till 18:00

Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

Lokal J3:11 Birger & Margareta Blombäck
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektal cancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att ha en konstruktiv och inspirerande diskussion! Predisputation...
Föreläsningar och seminarier

02 apr 2019

16:00 till 17:00

KIND Seminar: Temporal pattern of mTORC1 signaling in the maturing striatum: possible implication for Autism Spectrum Disorders

 KIND, CAP Research Center, Gävlegatan 22B, floor 8, Conference room: Leo
Annan
Welcome to our open KIND seminars Emanuela Santini , Assistant Professor, Department of Neuroscience at Karolinska Institutet Temporal pattern of mTORC1 signaling in the maturing striatum: possible implication for Autism Spectrum Disorders The lectures and subsequent discussions will be held in...
Föreläsningar och seminarier

03 apr 2019

12:00 till 13:30

Doktorandseminarium ELN i praktiken - allt du behöver veta gällande nya digitala forskningsdokumentationen

Danderyds sjukhus, hus 18, plan 5, seminarium Dens
Danderyds sjukhus
ELN i praktiken - allt du behöver veta gällande nya digitala forskningsdokumentationen Lisa Börjesson – ELN-koordinator
Föreläsningar och seminarier

04 apr 2019

08:30 till 12:00

Utbildning i Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar

Konferensrum 507, Nobels väg 6, Solna (Aula Medica)
Campus Solna
Kursen vänder sig till chefer och ledare med personalansvar. Frågor som behandlas under kursen: Kan jag som chef neka mina anställda semester i januari? Måste jag bevilja studieledighet? Hur många betalda dagar har mina anställda rätt för begravning? Vad är det för skillnad på flex- och övertid? mm...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)

10 apr 2019

13:00 till 16:30

Utbildning i Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar

Sal 515, Alfred Nobels Allé 10, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön och som genomgått den av Karolinska Institutets anordnade ledarutbildningen ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (halv dag)” samt medarbetare som medverkar vid riskbedömningar såsom...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
14:30 till 16:00

Arbetsmiljögruppsmöte

Lilla konferensrummet, C177
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Annan
CLINTEC - Arbetsmiljö

11 apr 2019

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

Marie, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Campus Solna
Obligatorisk arbetsmiljöutbildning! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön ska gå utbildningen. Språk: Detta kurstillfälle ges på svenska. Anmälan Information och anmälan
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
13:00 till 15:00

Webinar: Writing Clearly

Webinar
Annan
In order to communicate your research to others, your writing needs to be clear and well-structured. This applies not just to the overall structure of your text; it also applies to your sentences. In this workshop, you will learn hands-on tips and techniques for writing the kind of clear, concise...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

12 apr 2019

09:00 till 12:00

KIB workshop: Writing a Dicussion

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
This workshop will focus on the function and structure of the discussion section of your thesis, on the relationship between the discussion and other parts of the thesis, and on how to make this section of your text nuanced, clear and effective. During this workshop, we will analyse and discuss two...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

15 apr 2019

13:00 till 15:00

Webinar: Writing a Discussion

Webinar
Annan
This webinar will focus on the function and structure of the discussion section of your thesis, on the relationship between the discussion and other parts of the thesis, and on how to make this section of your text nuanced, clear and effective. During this workshop, we will analyse and discuss two...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
16:00

CfA seminar: Precision Medicine in respiratory disease, are we beyond fiction?

Biomedicum Lecture Hall 4 (A0315), Entrance Level, Solnavägen 9, KI Campus Solna
Campus Solna
Anke-Hilse Maitland-van der Zee, Professor of Precision Medicine in Respiratory Disease, Department of Respiratory Medicine and Department of Pediatric Respiratory Medicine, Amsterdam University Medical Centre, the Netherlands Hosts: Erik Melén and Bronwyn Haasdyk Brew, Institute of Environmental...
Föreläsningar och seminarier
Centrum för allergiforskning

16 apr 2019

16:30 till 18:00

KIB-Workshop: Open Science-databaser

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Under workshopen kommer fyra fritt tillgängliga biomolekylära databaser att presenteras. Du kommer ges möjlighet att utforska två “ELIXIR"-databaser (Europe PMB and Biostudies) som erbjuder textanalys så väl som datapublicerings- och länkningsfunktioner. Vi tittar också närmare på två "genombrotts...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

17 apr 2019

09:00 till 10:30

Administratörsmöte

Yalow, ANA8, plan 9
Campus Flemingsberg
Annan
CLINTEC - Medarbetare

23 apr 2019

09:00 till 12:00

Kurs i webbkommunikation, april 2019

Konferensrum 635, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet. Kursen består av dessa delar: Målgrupper - vilka är de och vad vill de? Skriva för webben - från rubrik till punktlista Strukturera ditt innehåll -...
Föreläsningar och seminarier
16:00 till 17:00

KIND Seminar: Conditional participation in physical activity in adolescents with an Autism Spectrum Disorder

KIND, CAP Research Center, Gävlegatan 22B, floor 8, Conference room: Leo
Annan
Welcome to our open KIND seminars Susann Arnell, PhD Student, Reg. Physiotherapist, University Health Care Research Center (UFC), Region Örebro County Conditional participation in physical activity in adolescents with an Autism Spectrum Disorder The lectures and subsequent discussions will be held...
Föreläsningar och seminarier

24 apr 2019

13:00 till 15:30

KIB-Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar. Läs mer och anmäl dig på bibliotekets sida.
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:00 till 15:00

KIB workshop: Writing an Abstract

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
The abstract is a short but central part of any scientific text, including the Master's thesis. During this workshop, you will receive hands-on tips, techniques, practice and feedback, all of which will help you write a concise, effective, but also comprehensive abstract. Note: This is a hands-on...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

25 apr 2019

13:00 till 14:00

KIB-Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

03 maj 2019

09:00

Disputation - Lina Schollin Ask

Aula SÖS
Södersjukhuset
The introduction of rotavirus vaccine in Sweden- setting the scene and short term outcomes Huvudhandledare: Anders Hjern Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för klinisk epidemiologi
Disputationer

06 maj 2019

09:00 till 12:00

KIB-Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

Hörsal 4Y, ANA 8
Campus Flemingsberg
Ur innehållet: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
16:45 till 18:00

Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

Lokal J3:12 Nanna Svartz
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektal cancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att ha en konstruktiv och inspirerande diskussion! Predisputation...
Föreläsningar och seminarier

07 maj 2019 - 08 maj 2019

09:00 till 12:00

Utbildning i Fördjupande introduktion för HR-medarbetare

Konferensrum 507, Nobels väg 6, Aula Medica
Campus Solna
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om hur vi arbetar med arbetsrättsliga frågor vid KI. Amälan och ytterligare information.
Annan

08 maj 2019

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

Mary, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Campus Solna
Obligatorisk arbetsmiljöutbildning! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön ska gå utbildningen. Språk: Detta kurstillfälle ges på engelska. Anmälan Information och anmälan
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)

09 maj 2019

13:00 till 16:00

KIB-Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Läs mer och anmäl dig på bibliotekets sida.
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
14:00 till 16:00

Journal Club i hälsoekonomi 9 maj

Rum Inspire, LIME, Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18A, plan 4
Campus Solna
Välkommen till Journal Club i hälsoekonomi den 9 maj. Föranmälan och info Kontakta Olivia Ernstsson för mer information
Konferenser och symposier
MMC - Medical Management Centre

14 maj 2019

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 3: Laboratoriesäkerhet

Marie, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Campus Solna
Alla som har/får en delegation av arbetsmiljöuppgifter inom laborativa verksamheter (eller motsvarande) ska gå utbildningen. Språk: Detta kurstillfälle ges på engelska. Anmälan Information och anmälan
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
16:00 till 17:00

KIND Seminar: Psychosis and Neurodevelopmental Disorders

KIND, CAP Research Center, Gävlegatan 22B, floor 8, Conference room: Leo
Annan
Welcome to our open KIND seminars Pontus Strålin, Senior physician at Department of Clinical Neuroscience at Karolinska Institutet and also at Psykiatri Sydväst at Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Psychosis and Neurodevelopmental Disorders The lectures and subsequent discussions will be...
Föreläsningar och seminarier

15 maj 2019

10:00

Administratörsmöte

Yalow, ANA8, plan 9
Campus Flemingsberg
Annan
CLINTEC - Medarbetare

16 maj 2019

10:00 till 12:00

KIB workshop: Effective Peer Review

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
As part of the examination for your Master’s thesis, you are asked to give feedback on one (or more) of your fellow students’ theses. During this workshop, you will receive advice on how to give precise and helpful feedback to your peers, and you will have the chance to practice doing so. This is a...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

21 maj 2019

08:30 till 12:00

Utbildning i Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar

Konferensrum 507, Nobels väg 6 Solna (engelska)
Campus Solna
Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön och som genomgått den av Karolinska Institutets anordnade ledarutbildningen ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (halv dag)” samt medarbetare som medverkar vid riskbedömningar såsom...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)

Pages

E.g., 2019-01-20
E.g., 2019-01-20

Tisdag 12 Mars

Onsdag 13 Mars

Torsdag 14 Mars

Fredag 15 Mars

Måndag 18 Mars

Tisdag 19 Mars

Onsdag 20 Mars

Torsdag 21 Mars

Fredag 22 Mars

Tisdag 26 Mars

Torsdag 28 Mars

Fredag 29 Mars

Lördag 30 Mars

Måndag 1 April

Tisdag 2 April

Onsdag 3 April

Torsdag 4 April

Onsdag 10 April

Torsdag 11 April

Fredag 12 April

Måndag 15 April

Tisdag 16 April

Onsdag 17 April

Tisdag 23 April

Onsdag 24 April

Torsdag 25 April

Fredag 3 Maj

Måndag 6 Maj

Tisdag 7 Maj

Onsdag 8 Maj

Torsdag 9 Maj

Tisdag 14 Maj

Onsdag 15 Maj

Torsdag 16 Maj

Tisdag 21 Maj

Pages