Katarina Le Blanc får Tobias Priset 2008

Publicerat 2008-12-03 00:00. Uppdaterat 2013-11-26 10:27

Professor Katarina Le Blanc får priset för "för hennes studier av immunologiska egenskaper hos mesenkymala stamceller och deras användning vid mesenkymal stamcellsterapi".

Katarina LeBlanc
Katarina LeBlancFoto: Ulf Sirborn

Priset om 10 drygt miljoner kronor är finansierat av Tobias Stiftelsen och delas ut den 17 december 2008 på Kungl. Vetenskapsakademien av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.