Karolinska Institutets bokförlag får ny kostym

Publicerat 2015-06-16 09:45. Uppdaterat 2015-09-07 14:19

Karolinska Institutets bokförlag, KI University Press (KIUP), får ny organisation och ny litterär inriktning för utgivningen. I sommar väntas formerna för den fortsatta verksamheten vara klar.

Sofie_GöranssonFrån att ha varit ett bokförlag inom KI Holding AB sedan 2005 kommer KIUP istället kommer att rymmas inom universitetets egen organisation som en del av kommunikationsavdelningen. Vissa delar kring avtal och upphandling av externa leverantörer återstår fortfarande, och den nya formen blir klar tidigast i sommar.

Även om bokförlaget hela tiden har varit Karolinska Institutets kommer den tillhörigheten nu bli tydligare. Det säger marknadschef Sofie Göransson. Fördelarna är flera med att befinna sig där forskarna – tillika författarna – är.

– Är man ett stort universitet och finns på en internationell marknad är det är bra med egen förlagsverksamhet för kontakten med samhället. Men också för att andra bokförlag i Sverige har skurit ner på utgivningen av medicinsk litteratur, både när det gäller tyngre och mer populärvetenskapliga böcker, säger Sofie Göransson.

KI:s bokförlag har en plats att fylla, men inte som en helt ny spelare i en bransch som blöder. Det handlar i stället om att samarbeta med externa förlag som står för produktion och marknadsföring, medan KI står för idéerna, författarna och de färdiga bokmanusen.

Förmodligen blir det mer målgruppsinriktade titlar än tidigare. Några av de större försäljningsframgångarna i KIUP:s tioåriga historia har hittat läsarna genom patientföreningar, i konferenssammanhang och genom forskarnas egna nätverk, ofta inom ganska smala ämnesområden med titlar som ”Värdebaserad vård” och ”Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården”. Andra framgångar har varit bredare titlar som ”Hjärnan”, som används som grundläggande litteratur i både skolor och av allmänhet.

– Som boken ”Diabetes”. Det är klart att vi måste göra en bok om en av de största folksjukdomarna, säger Sofie Göransson, och garanterar att nya manusidéer inte saknas.

Även tidigare utgivna böcker kan komma att revideras. Av dem som gått bra inom ”gamla” KIUP, kan några få uppföljare. Bland annat blir det mer om både magen – och barnen.

Mer om KIUP i filmat inslag

 

 

Av: Madeleine Svärd Huss och Johanna Sjöblom

Foto: Erik Cronberg

Organisation