Föreläsningar och seminarier

Workshop on the theme of Gender in Science and Innovation

2013-05-2908:00 till 2018-12-1017:21 Ångströmlaboratoriet, Polhemssalen, Uppsala Universitet

Workshop on the the theme of Gender in Science and Innovation, May 29th, Uppsala Universitet.
9.00 - 9.45 Instroduction to Gendered Innovation,
Prof Londa Schiebinger, Stanford Universiy, USA.
Read more.