Annan

Workshop: Att skriva press release

2013-10-0714:00 till 2018-02-2100:27 Solna campus

Programmet för utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap arrangerar workshop (2 träffar) för att träna i att skriva bra press release.

Träffar: 7 oktober kl.14-17 samt 22 oktober 9.00-11.00.

Hemuppgifter och feedback på de skrivna texterna.