Annan

Visning av forskningsdatabasen Reaxys

2013-11-2013:00 till 2018-07-2012:46 Bibliotekets undervisninglokal: U1.


Vi ser nu över möjligheter och behov för en ny resurs inom ämnesområdena organisk/oorganisk kemi, medicinsk kemi, biokemi, farmakologi. Vi vill därför bjuda in forskare/anställda på KI med intresse inom ovanstående områden för att få feedback och fånga upp om det finns behov av och intresse för att KIB införskaffar Reaxys.

Dr. Charles Martinez kommer att hålla en introduktion till databasen den 20/11 kl. 13.00 2013 i bibliotekets undervisninglokal: U1.

Tillfället är kostnadsfritt men vi ber dig att anmäla dig här. Anmälan är ej bindande men vi vill gärna ha en uppfattning om hur många som kommer.

Sprid gärna informationen till kollegor som du tror kan vara intresserade.

Om Reaxys:

Reaxys is an online workflow solution for research chemists. It supports research and fuels discovery by integrating searches for experimentally validated  not calculated - reaction and substance data with synthesis planning and chemical sources so less time is spent interrogating results and evaluating alternative synthetic routes.

http://www.elsevier.com/online-tools/reaxys/about

Om Dr. Charles Martinez:

Dr Charles Martinez is the Elsevier Product Sales Manager for databases. He has a PhD in Semiconductor Physics from the University of Nottingham. Charles has been working with bibliographic databases for over 8 years and is an experienced indexer and trainer

Väl mött!

Henrik Åkerfelt & Åsa Jenslin

KIB