Konferenser och symposier

Utbildningskongressen 2014

2014-03-2709:00 till 16:15 Erling Persson salen, Aula Medica, Nobels väg 6Campus Solna


Tanken att högskoleutbildning ska vara forskningsanknuten är central inom dagens högskola. Frågan vad forskningsanknuten utbildning är och hur den ska säkerställas debatteras kontinuerligt inom universitets- och högskolevärlden, nationellt såväl som internationellt. Syftet med utbildningskongressen 2014 är att diskutera och visa exempel på hur man praktiskt kan tydliggöra och stärka forskningsanknytningen i utbildningen.
 

Läs mer om utbildningskongressen och anmäl dig på internwebben.ki.se.