Föreläsningar och seminarier

"The Cabinets of curiosities. A wondrous world 1500-1700"

2013-10-2312:20 till 2018-07-2300:40 Universitetsbiblioteket, KI Campus Huddinge

Den 23 oktober kl. 12.00 föreläser Anna Lantz, konsthistoriker vid Hagströmerbiblioteket under rubriken "The Cabinets of curiosities. A wondrous world 1500-1700." Universitetsbiblioteket, KI Campus Huddinge. Varmt välkommen!