Annan

Sista ansökningsdag för personalfortbildning inom Europa

2013-03-1508:00 till 2018-07-2011:00 Europa

Kan sökas av alla anställda vid Karolinska Institutet.

Medlen är i första hand avsedda för personal som aktivt vill delta i det löpande arbetet vid det mottagande lärosätet/organisationen, t.ex. genom arbetsskuggning eller som deltagare i ett projekt. Observera att sådana besök måste vara minst 5 arbetsdagar.

Det är också möjligt att få medel för att delta i konferenser, kurser, seminarier eller workshops med tydlig anknytning till ditt arbete vid Karolinska Institutet. Finansiering gäller dock inte forskningsrelaterad verksamhet. Ett exempel kan vara språkkurser i engelska för personal som planerar att undervisa på engelska eller kurser arrangerade av EAIE Academy.