Föreläsningar och seminarier

Single-cell pharmacogenomics in stratified medicine

2013-11-2111:00 till 12:00 Föreläsningssalen Wargentin, Nobels väg 12A, Solna campus

Talare: Quin Wills, Mayo Clinic