Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Rationality from the ivory tower of infinite sample sizes

2013-11-1411:00 till 12:00 Konferensrummet, Gävlegatan 16, 8th floor, ARC

Peter Juslin, Professor, Uppsala University