Föreläsningar och seminarier

Seminarium Prof Tibor Harkany: "Alzheimer's Disease-related Synaptic Rearrangements in the Hippocampal Formation"

2013-05-0715:00 till 2018-12-1223:08 Geriatriska laboratoriets konferensrum, plan 4. Besökande: Novum plan 5, ingång vid hissar G, campus Huddinge, Flemingsberg

"Alzheimer's Disease-related Synaptic Rearrangements in the Hippocampal Formation"

Prof Tibor Harkany

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska institutet