Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Kreativa forskare eller kreativ forskningsmiljö?

2013-10-0816:00 till 17:30 Karolinska Institutet, LIME, rum Engage, Tomtebodavägen 18 A, 3 tr, Solna.

Välkommen till ett seminarium med Christer Sandahl:

KREATIVA FORSKARE ELLER KREATIV FORSKNINGSMILJÖ - VAD SKA VI SATSA PÅ?

Forskare är ofta engagerade i komplexa problem som har samhälleliga konsekvenser. För att finna lösningar och ny kunskap behöver man samarbeta över disciplin-, professions- och institutionsgränser.

Under en period har forskningsfinansiärerna gett stöd till stora forskningsmiljöer som t.ex. Linnéstöden eller de strategiska forskningsområdena (SFO). Organiseringen och ledningen av dessa miljöer är en utmanade, komplex och tidskrävande uppgift. Under några år har vi följt arbetet med de 12 SFO- miljöerna vid Lunds universitet.

Eftersom pendeln nu håller på att svänga mot satsningar på så kallade "excellenta forskare", kan det vara intressant att diskutera vilka utmaningarna är att bygga kreativa forskningsmiljöer och om rekrytering av toppforskare är lösningen.