Föreläsningar och seminarier

Seminarium Clinical Senior Lecturer Paul Edison: "Neuroinflammation in Neurodegenerative Diseases"

2013-06-1115:00 till 2018-12-1410:42 Geriatriska laboratoriets konferensrum, plan 4. Besökande: Novum plan 5, ingång vid hissar G, campus Huddinge, Flemingsberg

"Neuroinflammation in Neurodegenerative Diseases"

Clinical Senior Lecturer Paul Edison

Division of Brain Sciences, Department of Medicine, Imperial College, London, UK