Föreläsningar och seminarier

Seminarium Bio-Rad

2013-02-2514:00 till 16:00 CCK Lecture hall R8:00

Droplet Digital PCR for Copy number variation and gene expression

Talare: Application specialist Eddy van Collenburg

Välkomna!