Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Auditory hallucinations in schizophrenia: Focusing on a symptom rather than the diagnosis

2013-10-1010:00 till 12:00 Konferensrummet, Gävlegatan 16, 8th floor, ARC

International forum
Kenneth Hugdahl, Professor, University of Bergen