Föreläsningar och seminarier

Seminarium Ass Prof Martin Hallbeck: "Neuron to Neuron Transmission of Alzheimer's Disease"

2013-04-0915:00 till 2018-12-1716:20 Geriatriska laboratoriets konferensrum, plan 4. Besökande: Novum plan 5, ingång vid hissar G, campus Huddinge, Flemingsberg

"Neuron to Neuron Transmission of Alzheimer's Disease"

Ass Prof Martin Hallbeck

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet