Föreläsningar och seminarier

Seminar "The IGF-system and its relevance to cardiovascular health"

2013-02-1515:00 till 16:00 Rolf Luft Auitorium, Rolf Luft Center, L1:00, Karolinska Hospital Solna

Prof Adrian Heald, Manchester University, UK, will give a seminar on "The IGF-system and its relevance to cardiovascular health"
Host: Kerstin Brismar