Konferenser och symposier

Regulatory RNAs in Development, Disease and Evolution

2013-10-0808:30 till 17:00 Nobel Forum, Karolinska Institutet Campus Solna

Protein-kodande sekvenser utgör endast en liten del (~2%) av det mänskliga genomet. Under lång tid ansågs större delen av genomet sakna funktion. Detta synsätt har dock ändrats i och med nya sekvenseringsmetoder som visat att en stor del av genomet transkriberas till RNA. Majoriteten av de transkriberade regionerna kodar inte för proteiner utan ger istället upphov till icke-kodande RNA.

RNA-molekyler ansågs länge med få undantag spela passiva roller i processen från DNA till protein. Intensiv forskning under de senaste 10-15 åren har dock visat att icke-kodande RNA har omfattande regulatoriska funktioner. Dessa regulatoriska RNA sträcker sig från korta 20-30 nt RNA som Piwi-interagerande (pi) RNA, mikro (mi) RNA och små interfererande (si) RNA till RNA som kan vara tusentals nukleotider långa. Vi vet nu att icke-kodande RNA försvarar celler mot virus och transposoner, reglerar endogen genexpression, hjälper till att inaktivera X-kromosomen och deltar i många andra biologiska processer. Genom reglering av uttrycket av ett stort antal gener påverkas de flesta större cellulära processer och därigenom även organismers utveckling och sjukdomar.

Denna KI-konferens om Regulatoriska RNA i Utveckling, Sjukdom och Evolution samlar några av de mest inflytelserika forskarna i detta fält. Dessa forskare har bidragit till nya och oväntade kunskaper om funktion samt biologiska och biomedicinska effekter av denna framväxande klass av molekyler.

Program

Anmälan

Konferensen är nu fullbokad och stängd för anmälan. Konferensen kommer även att filmas och visas på skärm i ett angränsande rum till Wallenbergsalen i Nobel Forum. Till detta är icke-registrerade gäster välkomna. Har du frågor, vänligen kontakta Goncalo.Castelo-Branco@ki.se

För frågor, kontakta: