Föreläsningar och seminarier

Registry-based research in Sweden - past, present and future

2013-04-2509:00 till 17:00 Leksellsalen, Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Enheten för övre gastrointestinal forskning vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet bjuder in till en konferens om registerbaserad forskning.

Vi kommer att lyssna på representanter från Umeå Universitet, SBU, Riksdagen, Karolinska Institutet och Harvard University och få veta hur de anser att vi ska använda Sveriges register på bästa sätt och hur man kan hantera de utmaningar som finns för att förbättra registerforskningen inför framtiden. Under konferensen kommer du även att kunna ställa egna frågor till bidragsgivare från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, FAS och Regeringen.

Alla med ett intresse för registerforskning är välkomna!

Inbjudna talare:

Hans-Olov Adami, Harvard University.
Katarina Bjelke, Regeringen.
Maria Feychting, Karolinska Institutet.
Gert Helgesson, Karolinska Institutet.
Erland Hjelmqvist, FAS.
Anna Holmström, Umeå Universitet.
Klas Kärre, Cancerfonden.
Juni Palmgren, Vetenskapsrådet.
Nancy Pedersen, Karolinska Institutet.
Måns Rosén, SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.
Barbro Westerholm, Riksdagen.

Anmälan

Kostnaden för konferensen är 1000 SEK och för studenter 500 SEK (all mat och dryck ingår).

Om du är medlem i en SIMSAM-nod, kontakta Ulrika Eriksson för anmälan.

För mer information, kontakta: