Annan

Poster session på World Usability Day

2013-11-1413:30 till 14:30 Karolinska Institutet, Berzelius väg 3 i Solna, utanför hörsal Andreas Vesalius

I anslutning till World Usability Day (Se länk nedan till separat evenemang), organiserar HIC (Centrum för
Hälsoinformatik) även en poster session för att presentera om forskning kring användbarhet som bedrivs på HIC, och andra intressanta projekt och initiativ som pågår på området.

Ta tillfället i akt och besök oss på KI i Solna och uppdatera dig på forskningsfronten inom hälsoinformatik och användbarhet!