Föreläsningar och seminarier

OpenLab - event/workshop

2013-04-0917:00 till 2018-12-1408:32 OpenLab, Valhallavägen 79, Stockholm

Välkommen till en workshop omkring "Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab".

OpenLab är ett innovationsarbete med studenter och lärare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Södertörns Högskola, samt uppdragsgivare från Stockholms stad, SLL och Länsstyrelsen i Stockholms län. Temat är den växande och hållbara staden.