Föreläsningar och seminarier

ONKPAT PhD student seminar

2013-11-0512:15 till 2018-07-2118:03 Lecture hall, CCK R8:00, Karolinska universitetssjukhuset

Talare:

Kristina Sikström (Handledare Ola Larsson)

"A model for mRNA translation identifies breast cancer subclasses"

Sara Hultin (Handledare Lars Holmgren)

Chairperson:

Elin Sjöberg

Välkomna!