Föreläsningar och seminarier

ONKPAT PhD student seminar

2013-10-2912:15 till 2018-12-1404:37 Lecture hall, CCK R8:00, Karolinska universitetssjukhuset

Talare:

Jens Füllgrabe (Handledare Bertrand Joseph)

"The Return of the Nucleus: Epigenetic regulation of autophagy"

Omid Fotouhi (Handledare Catharina Larsson)

"Copy Number Alterations in Small Intestinal Neuroendocrine Tumors"

Chairperson:

Salam Khan

Välkomna!