Föreläsningar och seminarier

ONKPAT PhD Student Seminar

2013-03-0512:15 till 2018-07-2319:04 CCK Lecture hall R8:00

Talare:

Sylvia Packham (Handledare: Olle Larsson)

"Pathway for nuclear translocation of the IGF-1R"

Helena Tufvesson Stiller (Handledare: Rolf Kiessling)

"The genetic adjuvant DAI promotes anti tumor immunity via activation of NK cells"

Chairperson:

Lidi Xu (Handledare: Klas Wiman)

Välkomna!