Föreläsningar och seminarier

ONKPAT PhD Student Seminar

2013-03-1212:15 till 2018-12-1321:19 Lecture Hall, CCK R8:00

Talare:

Per Johnsson (Handledare: Dan Grandér)

"A long non-coding RNA mediates chromatin silencing of the tumor suppressor gene PTEN"

Xiaonan Zhang (Handledare: Stig Linder)

"Mitochondria as targets for cancer drug development and treatment"

Chairperson:

Lisa Villabona (Handledare: Giuseppe Masucci)

Välkomna!