Föreläsningar och seminarier

ONKPAT PhD Student Seminar

2013-04-3012:15 till 2018-12-1016:26 Lecture Hall, CCK R8:00

Talare:

Sebastian Hildebrand (Handledare: Lars Holmgren)

"AmotL2 p100 in control of cell shape in epithelial cells"

Anders Näsman (Handledare: Tina Dalianis)

Chairperson:

Dhifaf Sarhan (Handledare: Andreas Lundqvist)

Välkomna!