Föreläsningar och seminarier

ONKPAT PhD student seminar

2013-11-1912:15 till 2018-12-1105:40 Lecture hall, CCK R8:00, Karolinska universitetssjukhuset

Talare:

Ran Ma (Handledare Johan Hartman)

"Novel breast cancer stem cell specific targets"

Marie Koitsalu (Handledare Yvonne Brandberg)

"Would you like to know your cancer risk?"

Välkommen!