Föreläsningar och seminarier

ONKPAT PhD student seminar

2013-10-2212:15 till 2018-07-1805:21 Lecture hall, CCK R8:00, Karolinska universitetssjukhuset

Talare:

Dhifaf Sarhan (Handledare Andreas Lundqvist)

"Immune suppression of NK cells"

My Björklund (Handledare Mimmi Shoshan)

"Loss of PGC-1 alpha/TFAM in clear cell ovarian carcinoma may reflect major metabolic alterations in chemoresistant cells"'

Chairperson:

Michael Mints

Välkommen!