Föreläsningar och seminarier

Nobelföreläsningar i fysiologi eller medicin 2015

2015-12-0713:00 Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet, SolnaCampus Solna

Nobelföreläsningar i fysiologi eller medicin 2015 med William C. Campbell, Satoshi Ōmura och Youyou Tu.

 

Fri entré från kl. 11.30. Platserna måste vara intagna senast kl. 12.40.

Föreläsningarna direktsänds på www.nobelprize.org och www.nobelprizemedicine.org.

Nobel Lectures in Physiology or Medicine (pdf)

 

Föreläsning 1:

Satoshi Ōmura, Kitasato University, Tokyo, Japan

"'A splendid gift from the Earth: The origins & impact of Avermectin"

Föreläsning 2:

William C. CampbellDrew University, Madison, New Jersey, USA

“Ivermectin: A reflection on simplicity”   

Föreläsning 3:

Tu Youyou, China Academy of Traditional Chinese Medicine, Beijing, China

“Discovery of Artemisinin - A gift from Traditional Chinese Medicine to the World”

The lecture will be presented in Mandarin with translation into English

 

This page in English.

Länkar