Föreläsningar och seminarier

New Frontiers in Experiential Learning

2013-06-1409:00 till 12:00 Föreläsningssal Jacob Berzelius, Berzelius väg 3

Välkommen till ett unikt seminarium med David och Alice Kolb inom ämnet 'New Frontiers in Experiential Learning'.

En stark grund för lärande i vårdprofessionerna är att lära genom praktisk erfarenhet. David Kolb som systematiserade "Experiential Learning Theory" på 70- och 80-talen (du känner säkert igen "Kolbs lärandecykel") kommer nu till Sverige!

Kom med på ett seminarium som LIME anordnar då han besöker oss på KI. Seminariet hålls på engelska. Se bifogad pdf för mer info.

Registrering

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs då antalet platser är begränsat.