Föreläsningar och seminarier

Neuroscience Seminar: Michael Häusser

2013-04-1815:00 till 2018-12-1105:26 Tellus Seminar Room, Retzius Lab Floor 5, Scheeles v. 1, Campus Solna

Dendritic Computation

Prof. Michael Häusser

Wolfson Institute for Biomedical Research, University College London, United Kingdom