Föreläsningar och seminarier

Neuropsykiatriska, kognitiva och beteendemässiga aspekter

2013-04-1208:00 till 2018-12-1422:20 Kommer annonseras senare

Tuberös Skleros Complex (TSC) Neuropsykiatriska, kognitiva och beteendemässiga aspekter Nya forskningsrön och behandlingsmöjligheter

Neuropsykiatern och TSC-experten från Cambridge / Kapstaden Professor Petrus de Vries presenterar senaste nytt. De Vries har flera viktiga uppdrag i olika internationella TSC - sammanhang, både som forskare och kliniker.

Övriga medverkande:

Maibritt Giacobini, barnpsykiater, genetiker, Karolinska Universitetssjukhuset

Mats Eriksson, neuropediater, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Maria Dahlin, neuropediater, Astrid Lindgrens Barnsjukhus