Konferenser och symposier

Medical dispatching 2013 - Seeking for the golden standard

2013-05-1408:00 till 2013-05-1517:00 Södersjukhuset

Studier har visat att förhöjd kompetens och erfarenhet hos larmoperatörer kan dubbla överlevnaden vid hjärtstopp. Endast cirka 50 procent av strokepatienter identifieras vid larmcentralen. Vi måste betona vikten av den första länken i kedjan av akutsjukvård; larmcentralen och larmoperatörens roll.

Den 14-15 maj bjuder institutionen för klinisk forskning och utbildning in till en konferens som samlar framstående forskare och intresserade yrkesverksamma för att utbyta erfarenheter och fortsätta diskussionen om hur man skapar den "gyllene standarden" för akutmedicinsk ambulansalarmering.

För mer information, vänligen kontakta: