Föreläsningar och seminarier

MBB Lunch Seminar: Tove Sjögren

2013-05-2812:00 till 13:00 Large seminar room (in A3:3), Scheele laboratory, Scheeles väg 2.

Tove Sjögren, Discovery Sciences, AstraZeneca R&D, Mölndal: Structure and function of microsomal prostaglandin E2 synthase.