Föreläsningar och seminarier

MBB Lunch Seminar: Sagari Zingmark, Previa i Stockholm

2013-11-1912:00 till 13:00 Large Seminar Room at MBB, Scheeles väg 2

Sagari Zingmark, Previa i Stockholm: The psychosocial part of our work environment.