Föreläsningar och seminarier

MBB Lunch Seminar: Patrick Sulem

2013-05-2412:00 till 13:00 Large seminar room (in A3:3), Scheele laboratory, Scheeles väg 2.

Patrick Sulem, deCODE Genetics, Reykjavik: The sequence of a nation, deCODE Genetics experience in Iceland.